Projektleder til Etac – stillingen er besat.

Teknisk projektleder til Etac – Patient Handling i Horsens.
Har du lyst til at arbejde som projektleder i et internationalt miljø? – så har vi en spændende udfordring til dig.

Etac – Patient Handling er en del af den internationale Etac-gruppe, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og markedsføring af en meget omfattende serie af kvalitetshjælpemidler til fysisk handicappede personer. Produkterne sikrer brugerne en forbedret livskvalitet samt en optimal ergonomi for hjælpere og plejepersonale.

Stillingen

Du bliver krumtappen i styringen af, arbejdet med og opfølgningen på både små og store udviklingsforløb, der sker i et internationalt miljø.

Dine primære opgaver bliver at lede vigtige udviklingsprojekter sammen med både en række interne og eksterne samarbejdspartnere. Der er tale om primært mekaniske udviklingsprojekter med berøring med elektronik hardware og software.

Du vil også komme til at beskæftige dig med følgende opgaver:

  • Projektledelse af kundeinitierede udviklingsprojekter, herunder fuldt ansvar for koordination mellem både interne og eksterne stakeholders – ofte i ganske lange udviklingsforløb.
  • Sikring af, at man når i mål til tiden med de igangsatte projekter uden at økonomien skrider.
  • KPI-styring (finansielle, kvalitative og tidsmæssige)
  • Indgå i et tæt samarbejde med Product Management, R&D, produktionen og marketing om specifikation og løsning af opgaverne.
  • Sikre at produkterne der udvikles, overholder gældende regulativer og standarder på de markeder hvortil de er målrettet.
  • Deltagelse i kundemøder og workshops i Danmark og udlandet
  • Relationsopbygning til vigtige interessenter.

Stillingen refererer direkte til R&D-chefen.
Du skal regne med 10 – 15 rejsedage årligt (USA og Europa)

Kvalifikationer

Du har en teknisk uddannelse som konstruktør (M-ingeniør, teknolog, maskinmester el.lign.) og du er sikkert certificeret projektleder – og du behersker de nyeste styringsværktøjer.
Du har måske i nogle år arbejdet som projektleder af udviklingsprojekter i en maskinproducerende – gerne international – virksomhed.
Det vil være en fordel hvis du har kendskab til samspillet mellem mekanik og elektronik (SW/HW). En vis viden om regulatoriske forhold vil tilsvarende være en fordel.
Du behersker dansk og engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale og du er helt fortrolig med gængse it-værktøjer ikke mindst projektstyringsværktøjer.
Som person er du en udadvendt og tillidsvækkende kommunikator, der evner at inspirere og motivere. Du har en god personlig gennemslagskraft og personlig integritet – evner at sige nej på de rigtige tidspunkter, men evner også at etablere et konstruktivt samarbejde. Du arbejder struktureret, planlæggende og med et godt overblik og søger aktivt at realisere dine målsætninger.  Du er robust og du har en god interkulturel kompetence. Du får noget fra hånden uden at kvaliteten lider og du har den vedholdenhed, der gør at du kommer i mål til tiden.

Virksomheden

Etac udvikler, producerer og leverer arbejdsredskaber og hjælpemidler til social- og sundhedssektoren. Man tilbyder et bredt og dybt sortiment indenfor produktområderne hygiejne, manuelle kørestole, forflytning, junior, individuelle løsninger, formstøb samt småhjælpemidler. Alt sammen produkter, der hjælper mennesker i deres hverdag, uanset funktionsnedsættelse.
Udover Danmark er Etac placeret i Sverige, Norge, England, USA, Tyskland og Holland.
Du kan læse mere om selve virksomheden på www.etac.com

Du tilbydes en udfordrende stilling i en udviklingsorienteret, international koncern med mange interne og eksterne berøringsflader, hvor du får mulighed for at påvirke stillingens konkrete indhold.
Kulturen er uformel med højt til loftet og betydelige frihedsgrader baseret på gensidig tillid. Medarbejdertrivsel og -udvikling samt ”work -life-balance” betyder meget for virksomheden – så forvent gensidig fleksibilitet hvad angår arbejdstid og -sted.

Ansøgning

Vi tilstræber at besætte stillingen så hurtigt som muligt. Der er derfor ingen ansøgningsfrist, og vi tager løbende kandidater ind til samtale.
Stillingen vil derfor være opslået, indtil vi har fundet den rigtige kandidat.

Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte headhunter Carsten Spanget, Keyselector, på +45 20997133.
Alle henvendelser behandles fortroligt, og dine data tilgår først virksomheden efter direkte aftale, ligesom vi naturligvis imødekommer kravene til fortrolig opbevaring af dine personlige oplysninger.

Du kan uploade din ansøgning og dit CV samt evt. bilag via knappen “Søg stilling”.

 

 

 

 

Søg stilling