Sådan gør vi

Sådan søger du ny medarbejder

For at en ansættelse bliver en succes, er det vigtigt at beslutningsgrundlaget er i orden. Vi er derfor 2 konsulenter på sagen i hele forløbet. Det forbedrer kvaliteten og øger hastigheden.

I den indledende fase bruger vi ganske megen tid i virksomheden for at forstå opgaven, kulturen, ledelsesstilen og det konkrete jobindhold.

Vi taler med chefer, kolleger og andre relevante interessenter (i det omfang dette er muligt) for at danne os et nuanceret billede af situationen – og for at kunne videregive et realistisk billede af jobbet til ansøgerne.

Med baggrund i vore erfaringer som både kompetente HR-folk og erfarne virksomhedsledere holder vi os ikke tilbage fra at udfordre virksomhedens tankesæt. Vor erfaring viser, at vi ofte i denne fase når til nye erkendelser af virksomhedens reelle og fremadrettede behov.

På grundlag af vore oberservationer, udarbejdes en ”opgavedefinition”, der præsenterer virksomheden, definerer jobbet og fastslår kortsigtede og langsigtede succeskriterier. Den beskriver ligeledes nøje den valgte proces (åben/lukket annoncering – ren annoncering, headhunting eller en kombination af de to metoder). De forretningsmæssige vilkår afstemmes også i denne beskrivelse. Virksomheden tilretter evt. og godkender opgavedefinitionen som det gældende arbejdsgrundlag. Formålet med dokumentet er dels at fungere som aftalegrundlag mellem virksomheden og Keyselector, dels at sikre at vore konsulenter er klædt på til at løse opgaven.

Der udarbejdes annonce som præsenteres i relevante medier og parallelt hermed indledes en offensiv søgning efter mulige kandidater i vore respektive netværk og i div. databaser samt på de sociale medier.

Uanset hvordan vi finder kandidaten vil vi altid forlange en motiveret ansøgning bilagt et ajourført CV.

Referencer

HVORFOR SKAL DU BRUGE OS?

 • Altid 2 konsulenter på en opgave – Minimering af fejl
 • Kandidater 4-6 uger fra aftaleindgåelse – Bevar momentum
 • Generel, teknisk & kommerciel ledelseserfaring
 • Ansvar for hele processen og løbende information

HVAD SIGER VORES KUNDER?

 • "IMV har efterhånden investeret i over 100 virksomheder. I væsentlige rekrutteringer bruger vi derfor konsulenterne fra Keyselector®, der i en kombination af forretningsforståelse sikrer tiltrækningen af vore fremtidige kompetencer. Jeg kan varmt anbefale Keyselector®."

  Poul Arne Jensen, Innovation MidtVest
 • "For os er det helt afgørende, at vi hurtigt og kvalitativt kan sikre, at de rigtige kompetencer og personer altid er til stede. Konsulenterne fra Keyselector® arbejder hurtigt, målrettet og meget kvalitetsbevidst i deres søgen efter de bedste og helt rigtige kandidater til vore ledige stillinger."

  Michael Boel Olesen, Ribe Jernindustri
 • "Randers Regnskov er en oplevelsesvirksomhed. Ud over en høj faglighed er det fantastisk vigtigt, at kemien er i orden, og at vi som personer passer sammen. Keyselector® har, meget professionelt, hjulpet os flere gange, med at finde den helt rigtige kollega."

  Henrik Herold, Randers Regnskov
 • "Opgaven blev løst hurtigt og effektivt med fin information i hele forløbet. Præcist som de havde lovet. Faktisk ansatte vi 2 af de præsenterede kandidater. Rådgivningen og det ansvar Keyselector® påtog sig i perioden var i tråd med i vores ledelsesform i forhold til værdibaseret ledelse."

  Dennis Nielsen, Phoenix Design Aid A/S
 • "Vi arbejder i en meget kompetitiv branche og det er afgørende, at vi altid har de rette folk i vores organisation. Til besættelse af de lidt tungere stillinger i vores virksomhed, samarbejder vi med Keyselector®, om at finde de helt rette mennesker. De gør det meget grundigt og professionelt."

  Morten Stampe, Bodilsen Totalbyg