Etiske retningslinjer

At ansætte en ny medarbejder er en ligeværdig og balanceret proces, hvor både ansøgeres og arbejdsgiversinteresser og ønsker skal tilgodeses.
Keyselector ser sig således i lige så høj grad som kandidaternes konsulent som opdragsgivers repræsentant i hele processen.

For os betyder etik derfor:

 • At der værnes om ansøgernes fortrolighed i forhold til nuværende arbejdsgiver og andre eksterne interessenter samt i forhold til opdragsgiver indtil der foreligger en formel skriftlig accept af at skriftligt materiale må videreformidles hertil.
  I forbindelse med modtagelse af ansøgningen indhenter vi derfor i henhold til persondataloven konkret samtykke til at måtte indhente og videreformidle relevante personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforløbet.
 • At vi ubetinget overholder de retningslinjer og påbud, der fremgår af især Ligestillingsloven og Loven om Helbredsoplysninger.
 • At informationsniveauet til ansøgerne og opdragsgiver er højt hele vejen igennem processen – typisk informeres til opdragsgiver en gang om ugen.
 • At de anvendte tests lever op til de bedste standarder i branchen og at alle, der testes får en grundig personlig tilbagemelding på testresultatet. Der arbejdes kun med dansk udviklede tests med danske normgrupper for offentligt og privat ansatte ledere og medarbejdere.
  De etiske regler for brug af tests overholdes ubetinget.
 • At der kun indhentes referencer efter forudgående aftale med kandidaten
 • At alle nøglepersoner, som ansøgerne møder undervejs i ansættelsesforløbet kender og respekterer de etiske spilleregler.
 • At vi altid gennemfører to interviews med samtlige ”finalekandidater” forud for en evt. præsentation for opdragsgiver.
 • At opdragsgiver modtager en fyldestgørende rapport på hver enkelt kandidat i god tid forud for præsentationen.
 • At præsentationen gennemføres som en struktureret proces hvor ansøger og virksomhed på forhånd kender dagsordenen. Kandidaten præsenterer bl.a. en opgave, der er udarbejdet af Keyselector og opdragsgiver i relation til den vakante stilling.
 • At Keyselector altid følger op på ansættelsesforholdet efter ansættelsen gennem personlige møder.

Vi arbejder med følgende tidshorisonter:

 • Vi bekræfter modtagelsen af indkomne ansøgninger samme dag, som vi modtager disse.
 • Ansøgere modtager information om deres status (afslag, afvente, samtale) inden for 8 dage efter modtagelse af ansøgningen.
 • • Tilbagemelding til de ansøgere, der har været til samtale, sker inden for 72 timer efter samtalen.

Vi ”headhunter” aldrig hos eksisterende kunder og honorerer en karenstid på 24 måneder efter endt samarbejde.

Referencer

HVORFOR SKAL DU BRUGE OS?

 • Altid 2 konsulenter på en opgave – Minimering af fejl
 • Kandidater 4-6 uger fra aftaleindgåelse – Bevar momentum
 • Generel, teknisk & kommerciel ledelseserfaring
 • Ansvar for hele processen og løbende information

HVAD SIGER VORES KUNDER?

 • "IMV har efterhånden investeret i over 100 virksomheder. I væsentlige rekrutteringer bruger vi derfor konsulenterne fra Keyselector®, der i en kombination af forretningsforståelse sikrer tiltrækningen af vore fremtidige kompetencer. Jeg kan varmt anbefale Keyselector®."

  Poul Arne Jensen, Innovation MidtVest
 • "For os er det helt afgørende, at vi hurtigt og kvalitativt kan sikre, at de rigtige kompetencer og personer altid er til stede. Konsulenterne fra Keyselector® arbejder hurtigt, målrettet og meget kvalitetsbevidst i deres søgen efter de bedste og helt rigtige kandidater til vore ledige stillinger."

  Michael Boel Olesen, Ribe Jernindustri
 • "Randers Regnskov er en oplevelsesvirksomhed. Ud over en høj faglighed er det fantastisk vigtigt, at kemien er i orden, og at vi som personer passer sammen. Keyselector® har, meget professionelt, hjulpet os flere gange, med at finde den helt rigtige kollega."

  Henrik Herold, Randers Regnskov
 • "Opgaven blev løst hurtigt og effektivt med fin information i hele forløbet. Præcist som de havde lovet. Faktisk ansatte vi 2 af de præsenterede kandidater. Rådgivningen og det ansvar Keyselector® påtog sig i perioden var i tråd med i vores ledelsesform i forhold til værdibaseret ledelse."

  Dennis Nielsen, Phoenix Design Aid A/S
 • "Vi arbejder i en meget kompetitiv branche og det er afgørende, at vi altid har de rette folk i vores organisation. Til besættelse af de lidt tungere stillinger i vores virksomhed, samarbejder vi med Keyselector®, om at finde de helt rette mennesker. De gør det meget grundigt og professionelt."

  Morten Stampe, Bodilsen Totalbyg