Teknisk Projektleder – Etac. Stillingen er besat.

Teknisk projektleder til Etac – Patient Handling, Horsens.
Nyoprettet stilling.

Vil du være med til at udvikle processer og drive spændende produktudviklingsforløb i en ambitiøs virksomhed? – så er her en interessant mulighed.

Etac-Patient Handling er en del af den internationale Etac-gruppe, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og markedsføring af en meget omfattende serie af kvalitetshjælpemidler til bevægelseshæmmede mennesker. Produkterne sikrer brugerne en forbedret livskvalitet samt en optimal ergonomi for hjælpere og plejepersonale.

Jobbet
Du bliver ansat i R&D-afdelingen, der netop nu er under opbygning.
Her skal du forestå udvikling af optimale projektstyringsmodeller samt sikre at udviklings-projekterne kører på skinner i forhold til mål, milestones og tidsplan – og ikke mindst at resultaterne ligger indenfor de regulatoriske rammer, der fremgår af MDD/MDR.

Dine konkrete arbejdsopgaver vil især omfatte:

  • Definere og implementere R&D’s fremtidige projektstyringsmodel og sikre en løbende optimering af processerne i afdelingen.
  • Sikre at udviklingsprojekterne kommer i mål som planlagt, herunder styring af projektøkonomien.
  • Sikre at alle stakeholders i projekterne løbende er ajour med projektstatus.
  • Definere og implementere processen for NPI for Etac’s nye fabrik i Polen.
  • Sikre gennem indsigt i div. regulativer og standarder, at produktporteføljen holder sig indenfor rammerne af især MDD/MDR og FDA.
  • Foretage risk assessment.
  • Forestå kontakten til 3. parts virksomheder i forbindelse med bla. tests og certifikat-udstedelser.
  • Forestå den praktiske implementering af MDR i R&D-afdelingen.
  • Hertil kommer en række ad hoc-opgaver.

Der forventes af være ca. 20 rejsedage årligt.
Stillingen refererer direkte til chefen for R&D/Patient Handling.

Kvalifikationer.
Du har en relevant teknisk uddannelse som f.eks. M-ingeniør el.lign. suppleret med en formel projektlederuddannelse.
Du har sikkert varetaget en lignende funktion i en internationalt orienteret produktionsvirksomhed gennem et par år og er fortrolig med de nævnte opgaver.
Det vil være en fordel hvis du har erfaring med MDD/MDR og FDA, men det er ikke et krav – til gengæld er det et krav, at du ret hurtigt udvikler dig til afdelingens go-to-guy på området.
Du skal kunne trives i en dynamisk virksomhed med mange parallelt kørende opgaver og en stor intern og ekstern kontaktflade og hvor du ofte som styrmand befinder dig i orkanens øje.
Du behersker MS Office og div. projektstyringsværktøjer på superbrugerniveau og er fortrolig med at arbejde i gængse ERP-systemer.
Du behersker dansk på modersmålsniveau og engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale.

Firma
Etac udvikler, producerer og leverer arbejdsredskaber og hjælpemidler til social- og sundhedssektoren. Man tilbyder et bredt og dybt sortiment indenfor produktområderne hygiejne, manuelle kørestole, forflytning, junior, individuelle løsninger, formstøb samt småhjælpemidler. Alt sammen produkter, der hjælper mennesker i deres hverdag, uanset funktionsnedsættelse.
Udover Danmark er Etac placeret i Sverige, Norge, England, USA, Tyskland og Holland..
ETAC-gruppen har en omsætning på godt SEK 2700 mio. og beskæftiger ca. 900 talentfulde medarbejdere over hele verden.
Som ejet af en familiefond tænker man langsigtet og vil fortsætte med at investere i fremtiden og afsætte midler til forskning og udvikling samt etablering på nye markeder – læs om ejerne på https://www.nordstjernan.se/
Du kan læse mere om selve virksomheden på www.etac.com

Der tilbydes en udfordrende stilling i en udviklingsorienteret, international koncern med mange interne og eksterne berøringsflader. Da der er tale om en nyoprettet stilling for du gode muligheder for at medvirke til den endelige udformning af jobbet.
Du vil opleve en uformel kultur med gode kolleger hvor der er højt til loftet og betydelige frihedsgrader baseret på gensidig tillid.

Ansøgning
Vi tilstræber at besætte stillingen så hurtigt som muligt. Der er derfor ingen ansøgningsfrist og vi tager løbende kandidater ind til samtale.
Stillingen vil derfor være opslået indtil vi har fundet den rigtige kandidat.

Har du behov for at høre mere om firma og job, er du velkommen til at kontakte direktør Carsten Spanget, Keyselector, på +45 20997133.
Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt og dine data tilgår først vor kunde efter direkte aftale.

Du kan søge stillingen ved at trykke på knappen ”Søg Stilling” og via den uploade din korte motiverede ansøgning og dit CV.

 

Søg stilling