CEO til CenSec – stillingen er besat

Erfaren CEO til Danmarks forsvars-, rum, – og sikkerhedsklynge – CenSec.

Den nuværende CEO har efter 10 succesfulde år ønsket at indtage en mindre krævende rolle i organisationen. Vi søger derfor hans afløser.
Er du en dygtig netvæksperson? Og har du flair og interesse for forsvars-, rum-, og sikkerhedsindustri?  Og har du lyst og evner til at stå for CenSecs drift og strategiske udvikling? Så er her en af den slags muligheder, der ikke er så mange af.

 CenSec – Center for Defence, Space & Security – er en medlemsbaseret klyngeorganisation, der arbejder tæt sammen med de 12 andre nationale klynger i Danmark. Klyngerne repræsenterer tilsammen Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder og arbejder for at løfte innovationshøjden hos danske virksomheder.

Jobbet
Som CEO varetager du den daglige ledelse af CenSecs samlede aktiviteter indenfor de rammer som bestyrelsen fastlægger i sin strategi, sine årsplaner og budgetter.
Du får et afvekslende og krævende job med spændende udfordringer hvor samarbejde på strategisk niveau både nationalt og internationalt fylder meget.
Der er højt til loftet og betydelige frihedsgrader i jobbet. Man arbejder med gensidig tillid som et grundlæggende princip, men lægger vægt på tæt sparring mellem bestyrelse og direktion.

Du får bl.a. ansvaret for følgende opgaver:

  • Være en synlig, inspirerende og udviklende leder for 10 veluddannede og motiverede medarbejdere i sekretariatet.
  • Tiltrække nye medlemmer til CenSec.
  • Løbende supervisere og støtte forretningsområderne med henblik på en fortsat udvikling af aktiviteterne, herunder profilering af CenSec nationalt og internationalt (EU, NATO m.fl.)
  • Deltage i den offentlige debat gennem dialog, foredrag for og møder med relevante politikere og aktører indenfor interesseområdet.
  • Vidensdele og samarbejde med private virksomheder, offentlige myndigheder, videns- institutioner og organisationer både nationalt og internationalt.
  • Omsætte input fra stakeholders til konkrete aktiviteter til gavn for CenSecs medlemmer.
  • Vedligeholde et højt informationsniveau til bestyrelse, medlemmer og øvrige interessenter.
  • Deltage aktivt i klyngesamarbejdet med de øvrige nationale samt internationale klynger og løbende udbygge CenSecs netværk hos beslutningstagere.
  • Forberede og deltage i bestyrelsesmøder.
  • Sikre en korrekt administrativ forvaltning og en økonomisk ansvarlig drift af organisationen og de løbende aktiviteter.

Kvalifikationer
Vi forudsætter at du har en funderet viden om og stærk interesse for forsvars-, rum-, og sikkerhedspolitik, sikkerhedsindustri og -innovation.
Du har derudover en akademisk uddannelse på kandidatniveau – det kan være en videregående militær uddannelse, en uddannelse i statskundskab, MBA el.lign.
Den ideelle kandidat har både militær erfaring – gerne på chefniveau – og en relevant karriere i en privat virksomhed.
Alternativt rummer dit CV en længerevarende karriere i centraladministrationen eller politiske organisationer gerne kombineret med ledelseserfaring fra privat virksomhed – måske på basis af en officers-baggrund.
Uanset baggrund har du betydelig erfaring med at begå dig på et strategisk niveau i multikulturelle sammenhænge.
Det er en fordel hvis du har en vis erfaring fra klyngesamarbejde og samarbejde med vidensinstitutioner samt erfaring med opbygning og vedligeholdelse af netværk.

Du behersker dansk på modersmålsniveau i skrift og tale og engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale.
Det er en forudsætning for varetagelse af funktionen, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og at du kan fastholde denne godkendelse under hele ansættelsesperioden.
Du skal regne med nogen rejseaktivitet – skønsmæssigt vil den andrage 50 – 60 dage årligt.
Din bopæl er uden betydning for varetagelse funktionen.
Vi har tillid til at du ved hvad der kræves af personlige egenskaber for at få succes i rollen.

Lidt mere om CenSec.
CenSec blev stiftet som forening og industriklynge i 2007. I 2014 blev CenSec godkendt som nationalt innovationsnetværk og en del af det nationale innovationsfremmesystem.
Under dygtig ledelse af bestyrelse og den nuværende direktion har CenSec udviklet sig til at være den officielle danske innovationsklynge indenfor forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien. Organisationen blev i 2021 blev udnævnt som en af Danmarks 13 innovationsklynger.
Idag har CenSec 190 medlemmer med spidskompetencer indenfor forsvar, rum og sikkerhed. Medlemskredsen omfatter danske og internationale SMV’er, store velkendte og betydende virksomheder, universiteter, R&D-virksomheder og organisationer.
Medlemmerne samarbejder, udvikler og leverer produkter, services og viden til de samlede værdikæder indenfor forsvars- rum- og sikkerhedsindustrien.
CenSec afholder en lang række aktuelle events, gennemfører forskellige projekter, deltager i forskellige former for samarbejdsprojekter og leder både interne og eksterne netværk i Danmark og udlandet.
Læs mere på www.censec.dk

Ansøgning
Vi ønsker at besætte stillingen så hurtigt som muligt. Der er derfor ingen ansøgningsfrist og vi tager løbende kandidater ind til samtale.
Stillingen vil derfor være opslået indtil vi har fundet den rigtige kandidat.

Har du behov for at høre mere om CenSec og jobbet, er du velkommen til at kontakte direktør Carsten Spanget, Keyselector, på +45 20 99 71 33
Du er også velkommen til at rekvirere et uddybende materiale om organisationen og jobbet på info@keyselector.dk
Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt og dine data tilgår først CenSecs ansættelsesudvalg efter direkte aftale – ligesom vi overholder kravene til fortrolig opbevaring og anvendelse af dine data.
Du kan søge stillingen ved at trykke på knappen ”Søg Stilling” og via den uploade din korte motiverede ansøgning og dit CV.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Søg stilling