Sirona Dental A/S

 • Sirona Dental A/S

  Sirona Dental A/S

  Claus Bisgaard, Sirona Dental A/S

  I Sirona Dental er vi meget opmærksomme på altid at have det rigtige hold. Sammenspillet i vores organisation og optimal udnyttelse af vore kompetencer er væsentligt for vores succes.

  Det er derfor afgørende at vi altid er i stand til at rekruttere de rigtige kompetencer og mennesker til vores virksomhed. Vi har et succesfuldt samarbejde med konsulenterne fra Keyselector, som har formået at få skabt det nødvendige indblik i vores forretning og organisation, og fået dette omsat til en værdifuld rekrutteringsprocess. Vi er helt trygge ved at bruge Keyselector og kan varmt anbefale dem. De er meget seriøse og deres tilgang og forståelse af en rekrutteringsproces er af meget høj kvalitet.

 • Haarslev A/S

  Haarslev A/S

  Henning Haugaard, Haarslev Industries A/S

  Da vi skulle vælge rekrutteringsfirma I forbindelse med rekrutteringen til et par nøglestillinger hos os, var det afgørende at konsulenthuset kunne stille det helt rigtige hold til den konkrete opgave – et hold, der kunne sætte sig ind i vore komplekse processer og fungere som sparringspartner i definitionen af kravprofilen til stillingen.

  Vi har med Keyselector fundet en dygtig og troværdig samarbejdspartner, der har forstået vor situation og som har leveret overbevisende resultater. De siger hvad de mener og holder hvad de lover.
  Ud over præsentation af gode kandidater har den efterfølgende opfølgning på kandidaterne fungeret meget fint.
  Vi har ingen problemer med at anbefale Keyselector som en dygtig og professionel rekrutteringsvirksomhed hvis force bl.a. ligger i at den består af erfarne virksomhedsledere, der selv ”har haft støvlerne på”

 • Tytex A/S

  Tytex A/S

  Anne-Mette Scherfig, VP/Business Development ved Tytex A/S

  Jeg har selv haft fornøjelsen som kandidat til en stilling at gennemgå den meget professionelle proces hos Keyselector.

  Det var derfor helt naturligt for mig, at rette henvendelse til Keyselector, da jeg i min nuværende funktion skulle rekruttere ledende nøglemedarbejdere.

  Opgaverne blev løst hurtigt og effektivt og vi kan konstatere at de kandidater, vi har ansat, fungerer perfekt i forhold til organisationen og de faglige udfordringer de pågældende konfronteres med.
  Jeg er i rekrutteringsforløbet blevet holdt løbende orienteret om status i processen og kan således kun give Keyselector min bedste anbefaling.

 • Uggerhøj A/S

  Uggerhøj A/S

  Sten Uggerhøj, adm. Direktør Uggerhøj A/S

  “Uggerhøj leverer biler til alle og vi går altid den ekstra mil for kunden som er nødvendig. Vi er meget afhængige af at have de helt rigtige folk på de rigtige steder i organisationen. Vi møder kunderne hver dag og det er afgørende for vores succes at vi lever op til deres behov og indfrier deres forventninger om troværdighed og seriøsitet i vores samhandel og kontakt.

  Vi har rigtig god erfaring med at bruge konsulenterne fra Keyselector i vore rekrutteringer. Det sikrer vore forventninger til kvalitet og hastighed i en rekruttering og sikrer at vi får de rigtige mennesker og kompetencer ind i de rigtige stillinger.”

 • Aage Vestergaard Larsen ApS

  Aage Vestergaard Larsen ApS

  Franz Cuculiza, adm. Dir i Aage Vestergaard Larsen ApS

  “AVL er en virksomhed i forandring og væsentlig udvikling. Vores marked ændrer sig hastigt og vores succes afhænger af vores evne til at tilpasse os nye og udfordrende markedsvilkår. Vi har derfor stor fokus på at udvikle vore kompetencer og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige mennesker til vores organisation.

  I denne forbindelse samarbejder vi med konsulenterne fra Keyselector. De har evnet at forstå vores forretning og har sat sig grundigt ind i vores kultur og organisatoriske forhold. Dette har skabt et solidt grundlag for et godt samarbejde og succesfulde rekrutteringer. De er grundige og fagligt dygtige og jeg er helt tryg ved deres rekrutteringsproces. Jeg kan kun give dem vores bedste anbefaling.”

 • Borg Automotive A/S

  Borg Automotive A/S

  Kenneth Rønne Jensen, Supply Chain Director Borg Automotive A/S

  ”Borg Automotive er en førende virksomhed indenfor renovering af reservedele i Europa. Vi renoverer og sælger mere end 1.000.000 autodele om året fordelt på mere end 10.000 varenumre. Leveringsservice er det vigtigste parameter for vores kunder, og vi ønsker hele tiden at kunne forbedre og optimere denne. Vi søgte derfor i efteråret 2012 en person, som skulle kunne overskue og analysere store mængder af data og dermed være med til at forbedre vores leveringsservice yderligere. Vi valgte fra starten selv at stå for rekrutteringen, men fandt ud af, at vi ikke var i stand til at finde personen med de rette kompetencer. Vi besluttede derfor at sætte KeySelector på opgaven.

  Hele processen har fra deres side været yderst professionel. Deres konsulenter har fra starten brugt lang tid på at sætte sig ind i virksomheden og ikke mindst, hvad opgaven konkret gik ud på. Dernæst er vi gennem hele forløbet blevet løbende orienteret om status på potentielle kandidater. Til sidst blev vi introduceret til 3 yderst kompetente kandidater til stillingen, og vi har ansat den rigtige person til opgaven. Udover at ramme en kandidat med de rette kompetencer har KeySelector også fokuseret meget på, at tingene blev afsluttet ordentligt med andre kandidater, helt i tråd med vores ønsker. Det eneste vi fortryder er, at vi ikke fra starten valgte at få KeySelctor til at finde vores medarbejder, så vi på et tidligere tidspunkt kunne finde den rette person.”

 • Bodilsen Totalbyg

  Bodilsen Totalbyg

  Morten Stampe, Direktør

  E. Bodilsen Totalbyg A/S er et entreprenørfirma i vækst, der er med helt fremme med hensyn til udvikling og nytænkning inden for byggebranchen. Vi løser bygge- og anlægsopgaver over hele landet, men er lokalt forankret i Glyngøre med afdelingskontorer i Thisted, Hanstholm samt Silkeborg.

  Vi arbejder i en meget kompetitiv branche og det er afgørende, at vi altid har de rette folk i vores organisation.

  Til besættelse af de lidt tungere stillinger i vores virksomhed, samarbejder vi med KeySelector®, om at finde de helt rette mennesker. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er velinformerede i hele forløbet og er altid helt trygge ved det endelige resultat.

 • Phoenix Design Aid

  Phoenix Design Aid

  Dennis Nielsen, Direktør

  Phoenix Design Aid er en kompetencetung virksomhed med ekspertise i grafiske total løsninger til en yderst krævende kundegruppe blandt FN-, EU- og NGO-organisationer globalt.

  Det er derfor afgørende for os, at vi altid har den rette medarbejder på den rette plads. Vi havde uden held selv forsøgt, at få en konkret stilling besat igennem det meste af et år, og valgte til sidst at bruge ekstern assistance fra KeySelector®.

  Opgaven blev løst hurtigt og effektivt med fin information i hele forløbet. Præcist som de havde lovet. Faktisk ansatte vi 2 af de præsenterede kandidater. Rådgivningen, og det ansvar KeySelector® påtog sig i perioden, var i tråd med vores ledelsesform i forhold til værdibaseret ledelse.

 • Innovation MidtVest

  Innovation MidtVest

  Poul Arne Jensen, Direktør

  IMV, investerer kapital i de tidlige faser af en virksomheds udvikling. Faser, hvor der endnu er stor usikkerhed om forretningsidéens realiserbarhed. Som innovationsmiljø har IMV mulighed for at medfinansiere lovende forretningsidéer med anparts- eller aktiekapital i kombination med en risikovillig lånekapital Innovation MidtVest investerer bla. i Spin-off udviklingsprojekter fra mindre og mellemstore virksomheder samt nyetablering af udviklingsorienterede virksomheder med vækstpotentiale. Innovation MidtVest tilfører viden, kompetencer og kapital i opstartsfasen og sikrer tilførsel af yderligere kapital efterhånden, som projektet modnes og bevæger sig hen imod en egentlig driftsfase. IMV er etableret i 1998 og har efterhånden investeret i over 100 virksomheder.

  Det er afgørende for succes at de helt rigtige, både faglige og menneskelige kompetencer er til stede i IMV og vore portefølje virksomheder.

  I væsentlige rekrutteringer bruger vi derfor konsulenterne fra Keyselector, der i en kombination af organisations- og forretningsforståelse sikrer tiltrækningen af vore fremtidige kompetencer og dermed grundlaget for vore investeringer. Jeg kan varmt anbefale Keyselector og du er velkommen til at ringe til mig for yderligere information.

 • Ribe Jernindustri

  Ribe Jernindustri

  Michael Boel Olesen, Adm. Direktør

  Det er afgørende for Ribe Jernindustri A/S, at vi altid kan tilpasse os morgendagens forventninger til fleksibilitet, kvalitet og service – og ikke mindst at vore ansatte altid er på forkant af udviklingen så vi, af vore kunder, opleves som en dynamisk og moderne virksomhed. Vi arbejder derfor konstant med at tilpasse vor afsætningsstrategi og optimere vore produktionsprocesser og systemer til et meget foranderligt og udfordrende internationalt marked.

  For os er det helt afgørende, at vi hurtigt og kvalitativt kan sikre, at de rigtige kompetencer og personer altid er til stede.

  Konsulenterne fra Keyselector arbejder hurtigt, målrettet og meget kvalitetsbevidst i deres søgen efter de bedste og helt rigtige kandidater til vore ledige stillinger. Vi har været meget tilfredse med deres indsats som rekrutteringskonsulenter og sparringspartnere i forbindelse med udviklingen af vore organisationer i Danmark og Tyskland.

 • Randers Regnskov

  Randers Regnskov

  Henrik Herold, Direktør

  Randers Regnskov er en oplevelsesvirksomhed, der siden det første spadestik har været, og stadigt er, i en rivende udvikling.

  Vores brændstof er et professionelt, kreativt personale, der kan lide at have travlt og være på. Ud over en høj faglighed er det fantastisk vigtigt, at kemien er i orden, og at vi som personer passer sammen.

  KeySelector® har, meget professionelt, hjulpet os flere gange med at finde den helt rigtige kollega.

Claus Bisgaard, Sirona Dental A/S

I Sirona Dental er vi meget opmærksomme på altid at have det rigtige hold. Sammenspillet i vores organisation og optimal udnyttelse af vore kompetencer er væsentligt for vores succes.

Det er derfor afgørende at vi altid er i stand til at rekruttere de rigtige kompetencer og mennesker til vores virksomhed. Vi har et succesfuldt samarbejde med konsulenterne fra Keyselector, som har formået at få skabt det nødvendige indblik i vores forretning og organisation, og fået dette omsat til en værdifuld rekrutteringsprocess. Vi er helt trygge ved at bruge Keyselector og kan varmt anbefale dem. De er meget seriøse og deres tilgang og forståelse af en rekrutteringsproces er af meget høj kvalitet.

Haarslev A/S

 • Sirona Dental A/S

  Sirona Dental A/S

  Claus Bisgaard, Sirona Dental A/S

  I Sirona Dental er vi meget opmærksomme på altid at have det rigtige hold. Sammenspillet i vores organisation og optimal udnyttelse af vore kompetencer er væsentligt for vores succes.

  Det er derfor afgørende at vi altid er i stand til at rekruttere de rigtige kompetencer og mennesker til vores virksomhed. Vi har et succesfuldt samarbejde med konsulenterne fra Keyselector, som har formået at få skabt det nødvendige indblik i vores forretning og organisation, og fået dette omsat til en værdifuld rekrutteringsprocess. Vi er helt trygge ved at bruge Keyselector og kan varmt anbefale dem. De er meget seriøse og deres tilgang og forståelse af en rekrutteringsproces er af meget høj kvalitet.

 • Haarslev A/S

  Haarslev A/S

  Henning Haugaard, Haarslev Industries A/S

  Da vi skulle vælge rekrutteringsfirma I forbindelse med rekrutteringen til et par nøglestillinger hos os, var det afgørende at konsulenthuset kunne stille det helt rigtige hold til den konkrete opgave – et hold, der kunne sætte sig ind i vore komplekse processer og fungere som sparringspartner i definitionen af kravprofilen til stillingen.

  Vi har med Keyselector fundet en dygtig og troværdig samarbejdspartner, der har forstået vor situation og som har leveret overbevisende resultater. De siger hvad de mener og holder hvad de lover.
  Ud over præsentation af gode kandidater har den efterfølgende opfølgning på kandidaterne fungeret meget fint.
  Vi har ingen problemer med at anbefale Keyselector som en dygtig og professionel rekrutteringsvirksomhed hvis force bl.a. ligger i at den består af erfarne virksomhedsledere, der selv ”har haft støvlerne på”

 • Tytex A/S

  Tytex A/S

  Anne-Mette Scherfig, VP/Business Development ved Tytex A/S

  Jeg har selv haft fornøjelsen som kandidat til en stilling at gennemgå den meget professionelle proces hos Keyselector.

  Det var derfor helt naturligt for mig, at rette henvendelse til Keyselector, da jeg i min nuværende funktion skulle rekruttere ledende nøglemedarbejdere.

  Opgaverne blev løst hurtigt og effektivt og vi kan konstatere at de kandidater, vi har ansat, fungerer perfekt i forhold til organisationen og de faglige udfordringer de pågældende konfronteres med.
  Jeg er i rekrutteringsforløbet blevet holdt løbende orienteret om status i processen og kan således kun give Keyselector min bedste anbefaling.

 • Uggerhøj A/S

  Uggerhøj A/S

  Sten Uggerhøj, adm. Direktør Uggerhøj A/S

  “Uggerhøj leverer biler til alle og vi går altid den ekstra mil for kunden som er nødvendig. Vi er meget afhængige af at have de helt rigtige folk på de rigtige steder i organisationen. Vi møder kunderne hver dag og det er afgørende for vores succes at vi lever op til deres behov og indfrier deres forventninger om troværdighed og seriøsitet i vores samhandel og kontakt.

  Vi har rigtig god erfaring med at bruge konsulenterne fra Keyselector i vore rekrutteringer. Det sikrer vore forventninger til kvalitet og hastighed i en rekruttering og sikrer at vi får de rigtige mennesker og kompetencer ind i de rigtige stillinger.”

 • Aage Vestergaard Larsen ApS

  Aage Vestergaard Larsen ApS

  Franz Cuculiza, adm. Dir i Aage Vestergaard Larsen ApS

  “AVL er en virksomhed i forandring og væsentlig udvikling. Vores marked ændrer sig hastigt og vores succes afhænger af vores evne til at tilpasse os nye og udfordrende markedsvilkår. Vi har derfor stor fokus på at udvikle vore kompetencer og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige mennesker til vores organisation.

  I denne forbindelse samarbejder vi med konsulenterne fra Keyselector. De har evnet at forstå vores forretning og har sat sig grundigt ind i vores kultur og organisatoriske forhold. Dette har skabt et solidt grundlag for et godt samarbejde og succesfulde rekrutteringer. De er grundige og fagligt dygtige og jeg er helt tryg ved deres rekrutteringsproces. Jeg kan kun give dem vores bedste anbefaling.”

 • Borg Automotive A/S

  Borg Automotive A/S

  Kenneth Rønne Jensen, Supply Chain Director Borg Automotive A/S

  ”Borg Automotive er en førende virksomhed indenfor renovering af reservedele i Europa. Vi renoverer og sælger mere end 1.000.000 autodele om året fordelt på mere end 10.000 varenumre. Leveringsservice er det vigtigste parameter for vores kunder, og vi ønsker hele tiden at kunne forbedre og optimere denne. Vi søgte derfor i efteråret 2012 en person, som skulle kunne overskue og analysere store mængder af data og dermed være med til at forbedre vores leveringsservice yderligere. Vi valgte fra starten selv at stå for rekrutteringen, men fandt ud af, at vi ikke var i stand til at finde personen med de rette kompetencer. Vi besluttede derfor at sætte KeySelector på opgaven.

  Hele processen har fra deres side været yderst professionel. Deres konsulenter har fra starten brugt lang tid på at sætte sig ind i virksomheden og ikke mindst, hvad opgaven konkret gik ud på. Dernæst er vi gennem hele forløbet blevet løbende orienteret om status på potentielle kandidater. Til sidst blev vi introduceret til 3 yderst kompetente kandidater til stillingen, og vi har ansat den rigtige person til opgaven. Udover at ramme en kandidat med de rette kompetencer har KeySelector også fokuseret meget på, at tingene blev afsluttet ordentligt med andre kandidater, helt i tråd med vores ønsker. Det eneste vi fortryder er, at vi ikke fra starten valgte at få KeySelctor til at finde vores medarbejder, så vi på et tidligere tidspunkt kunne finde den rette person.”

 • Bodilsen Totalbyg

  Bodilsen Totalbyg

  Morten Stampe, Direktør

  E. Bodilsen Totalbyg A/S er et entreprenørfirma i vækst, der er med helt fremme med hensyn til udvikling og nytænkning inden for byggebranchen. Vi løser bygge- og anlægsopgaver over hele landet, men er lokalt forankret i Glyngøre med afdelingskontorer i Thisted, Hanstholm samt Silkeborg.

  Vi arbejder i en meget kompetitiv branche og det er afgørende, at vi altid har de rette folk i vores organisation.

  Til besættelse af de lidt tungere stillinger i vores virksomhed, samarbejder vi med KeySelector®, om at finde de helt rette mennesker. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er velinformerede i hele forløbet og er altid helt trygge ved det endelige resultat.

 • Phoenix Design Aid

  Phoenix Design Aid

  Dennis Nielsen, Direktør

  Phoenix Design Aid er en kompetencetung virksomhed med ekspertise i grafiske total løsninger til en yderst krævende kundegruppe blandt FN-, EU- og NGO-organisationer globalt.

  Det er derfor afgørende for os, at vi altid har den rette medarbejder på den rette plads. Vi havde uden held selv forsøgt, at få en konkret stilling besat igennem det meste af et år, og valgte til sidst at bruge ekstern assistance fra KeySelector®.

  Opgaven blev løst hurtigt og effektivt med fin information i hele forløbet. Præcist som de havde lovet. Faktisk ansatte vi 2 af de præsenterede kandidater. Rådgivningen, og det ansvar KeySelector® påtog sig i perioden, var i tråd med vores ledelsesform i forhold til værdibaseret ledelse.

 • Innovation MidtVest

  Innovation MidtVest

  Poul Arne Jensen, Direktør

  IMV, investerer kapital i de tidlige faser af en virksomheds udvikling. Faser, hvor der endnu er stor usikkerhed om forretningsidéens realiserbarhed. Som innovationsmiljø har IMV mulighed for at medfinansiere lovende forretningsidéer med anparts- eller aktiekapital i kombination med en risikovillig lånekapital Innovation MidtVest investerer bla. i Spin-off udviklingsprojekter fra mindre og mellemstore virksomheder samt nyetablering af udviklingsorienterede virksomheder med vækstpotentiale. Innovation MidtVest tilfører viden, kompetencer og kapital i opstartsfasen og sikrer tilførsel af yderligere kapital efterhånden, som projektet modnes og bevæger sig hen imod en egentlig driftsfase. IMV er etableret i 1998 og har efterhånden investeret i over 100 virksomheder.

  Det er afgørende for succes at de helt rigtige, både faglige og menneskelige kompetencer er til stede i IMV og vore portefølje virksomheder.

  I væsentlige rekrutteringer bruger vi derfor konsulenterne fra Keyselector, der i en kombination af organisations- og forretningsforståelse sikrer tiltrækningen af vore fremtidige kompetencer og dermed grundlaget for vore investeringer. Jeg kan varmt anbefale Keyselector og du er velkommen til at ringe til mig for yderligere information.

 • Ribe Jernindustri

  Ribe Jernindustri

  Michael Boel Olesen, Adm. Direktør

  Det er afgørende for Ribe Jernindustri A/S, at vi altid kan tilpasse os morgendagens forventninger til fleksibilitet, kvalitet og service – og ikke mindst at vore ansatte altid er på forkant af udviklingen så vi, af vore kunder, opleves som en dynamisk og moderne virksomhed. Vi arbejder derfor konstant med at tilpasse vor afsætningsstrategi og optimere vore produktionsprocesser og systemer til et meget foranderligt og udfordrende internationalt marked.

  For os er det helt afgørende, at vi hurtigt og kvalitativt kan sikre, at de rigtige kompetencer og personer altid er til stede.

  Konsulenterne fra Keyselector arbejder hurtigt, målrettet og meget kvalitetsbevidst i deres søgen efter de bedste og helt rigtige kandidater til vore ledige stillinger. Vi har været meget tilfredse med deres indsats som rekrutteringskonsulenter og sparringspartnere i forbindelse med udviklingen af vore organisationer i Danmark og Tyskland.

 • Randers Regnskov

  Randers Regnskov

  Henrik Herold, Direktør

  Randers Regnskov er en oplevelsesvirksomhed, der siden det første spadestik har været, og stadigt er, i en rivende udvikling.

  Vores brændstof er et professionelt, kreativt personale, der kan lide at have travlt og være på. Ud over en høj faglighed er det fantastisk vigtigt, at kemien er i orden, og at vi som personer passer sammen.

  KeySelector® har, meget professionelt, hjulpet os flere gange med at finde den helt rigtige kollega.

Henning Haugaard, Haarslev Industries A/S

Da vi skulle vælge rekrutteringsfirma I forbindelse med rekrutteringen til et par nøglestillinger hos os, var det afgørende at konsulenthuset kunne stille det helt rigtige hold til den konkrete opgave – et hold, der kunne sætte sig ind i vore komplekse processer og fungere som sparringspartner i definitionen af kravprofilen til stillingen.

Vi har med Keyselector fundet en dygtig og troværdig samarbejdspartner, der har forstået vor situation og som har leveret overbevisende resultater. De siger hvad de mener og holder hvad de lover.
Ud over præsentation af gode kandidater har den efterfølgende opfølgning på kandidaterne fungeret meget fint.
Vi har ingen problemer med at anbefale Keyselector som en dygtig og professionel rekrutteringsvirksomhed hvis force bl.a. ligger i at den består af erfarne virksomhedsledere, der selv ”har haft støvlerne på”

Tytex A/S

 • Sirona Dental A/S

  Sirona Dental A/S

  Claus Bisgaard, Sirona Dental A/S

  I Sirona Dental er vi meget opmærksomme på altid at have det rigtige hold. Sammenspillet i vores organisation og optimal udnyttelse af vore kompetencer er væsentligt for vores succes.

  Det er derfor afgørende at vi altid er i stand til at rekruttere de rigtige kompetencer og mennesker til vores virksomhed. Vi har et succesfuldt samarbejde med konsulenterne fra Keyselector, som har formået at få skabt det nødvendige indblik i vores forretning og organisation, og fået dette omsat til en værdifuld rekrutteringsprocess. Vi er helt trygge ved at bruge Keyselector og kan varmt anbefale dem. De er meget seriøse og deres tilgang og forståelse af en rekrutteringsproces er af meget høj kvalitet.

 • Haarslev A/S

  Haarslev A/S

  Henning Haugaard, Haarslev Industries A/S

  Da vi skulle vælge rekrutteringsfirma I forbindelse med rekrutteringen til et par nøglestillinger hos os, var det afgørende at konsulenthuset kunne stille det helt rigtige hold til den konkrete opgave – et hold, der kunne sætte sig ind i vore komplekse processer og fungere som sparringspartner i definitionen af kravprofilen til stillingen.

  Vi har med Keyselector fundet en dygtig og troværdig samarbejdspartner, der har forstået vor situation og som har leveret overbevisende resultater. De siger hvad de mener og holder hvad de lover.
  Ud over præsentation af gode kandidater har den efterfølgende opfølgning på kandidaterne fungeret meget fint.
  Vi har ingen problemer med at anbefale Keyselector som en dygtig og professionel rekrutteringsvirksomhed hvis force bl.a. ligger i at den består af erfarne virksomhedsledere, der selv ”har haft støvlerne på”

 • Tytex A/S

  Tytex A/S

  Anne-Mette Scherfig, VP/Business Development ved Tytex A/S

  Jeg har selv haft fornøjelsen som kandidat til en stilling at gennemgå den meget professionelle proces hos Keyselector.

  Det var derfor helt naturligt for mig, at rette henvendelse til Keyselector, da jeg i min nuværende funktion skulle rekruttere ledende nøglemedarbejdere.

  Opgaverne blev løst hurtigt og effektivt og vi kan konstatere at de kandidater, vi har ansat, fungerer perfekt i forhold til organisationen og de faglige udfordringer de pågældende konfronteres med.
  Jeg er i rekrutteringsforløbet blevet holdt løbende orienteret om status i processen og kan således kun give Keyselector min bedste anbefaling.

 • Uggerhøj A/S

  Uggerhøj A/S

  Sten Uggerhøj, adm. Direktør Uggerhøj A/S

  “Uggerhøj leverer biler til alle og vi går altid den ekstra mil for kunden som er nødvendig. Vi er meget afhængige af at have de helt rigtige folk på de rigtige steder i organisationen. Vi møder kunderne hver dag og det er afgørende for vores succes at vi lever op til deres behov og indfrier deres forventninger om troværdighed og seriøsitet i vores samhandel og kontakt.

  Vi har rigtig god erfaring med at bruge konsulenterne fra Keyselector i vore rekrutteringer. Det sikrer vore forventninger til kvalitet og hastighed i en rekruttering og sikrer at vi får de rigtige mennesker og kompetencer ind i de rigtige stillinger.”

 • Aage Vestergaard Larsen ApS

  Aage Vestergaard Larsen ApS

  Franz Cuculiza, adm. Dir i Aage Vestergaard Larsen ApS

  “AVL er en virksomhed i forandring og væsentlig udvikling. Vores marked ændrer sig hastigt og vores succes afhænger af vores evne til at tilpasse os nye og udfordrende markedsvilkår. Vi har derfor stor fokus på at udvikle vore kompetencer og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige mennesker til vores organisation.

  I denne forbindelse samarbejder vi med konsulenterne fra Keyselector. De har evnet at forstå vores forretning og har sat sig grundigt ind i vores kultur og organisatoriske forhold. Dette har skabt et solidt grundlag for et godt samarbejde og succesfulde rekrutteringer. De er grundige og fagligt dygtige og jeg er helt tryg ved deres rekrutteringsproces. Jeg kan kun give dem vores bedste anbefaling.”

 • Borg Automotive A/S

  Borg Automotive A/S

  Kenneth Rønne Jensen, Supply Chain Director Borg Automotive A/S

  ”Borg Automotive er en førende virksomhed indenfor renovering af reservedele i Europa. Vi renoverer og sælger mere end 1.000.000 autodele om året fordelt på mere end 10.000 varenumre. Leveringsservice er det vigtigste parameter for vores kunder, og vi ønsker hele tiden at kunne forbedre og optimere denne. Vi søgte derfor i efteråret 2012 en person, som skulle kunne overskue og analysere store mængder af data og dermed være med til at forbedre vores leveringsservice yderligere. Vi valgte fra starten selv at stå for rekrutteringen, men fandt ud af, at vi ikke var i stand til at finde personen med de rette kompetencer. Vi besluttede derfor at sætte KeySelector på opgaven.

  Hele processen har fra deres side været yderst professionel. Deres konsulenter har fra starten brugt lang tid på at sætte sig ind i virksomheden og ikke mindst, hvad opgaven konkret gik ud på. Dernæst er vi gennem hele forløbet blevet løbende orienteret om status på potentielle kandidater. Til sidst blev vi introduceret til 3 yderst kompetente kandidater til stillingen, og vi har ansat den rigtige person til opgaven. Udover at ramme en kandidat med de rette kompetencer har KeySelector også fokuseret meget på, at tingene blev afsluttet ordentligt med andre kandidater, helt i tråd med vores ønsker. Det eneste vi fortryder er, at vi ikke fra starten valgte at få KeySelctor til at finde vores medarbejder, så vi på et tidligere tidspunkt kunne finde den rette person.”

 • Bodilsen Totalbyg

  Bodilsen Totalbyg

  Morten Stampe, Direktør

  E. Bodilsen Totalbyg A/S er et entreprenørfirma i vækst, der er med helt fremme med hensyn til udvikling og nytænkning inden for byggebranchen. Vi løser bygge- og anlægsopgaver over hele landet, men er lokalt forankret i Glyngøre med afdelingskontorer i Thisted, Hanstholm samt Silkeborg.

  Vi arbejder i en meget kompetitiv branche og det er afgørende, at vi altid har de rette folk i vores organisation.

  Til besættelse af de lidt tungere stillinger i vores virksomhed, samarbejder vi med KeySelector®, om at finde de helt rette mennesker. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er velinformerede i hele forløbet og er altid helt trygge ved det endelige resultat.

 • Phoenix Design Aid

  Phoenix Design Aid

  Dennis Nielsen, Direktør

  Phoenix Design Aid er en kompetencetung virksomhed med ekspertise i grafiske total løsninger til en yderst krævende kundegruppe blandt FN-, EU- og NGO-organisationer globalt.

  Det er derfor afgørende for os, at vi altid har den rette medarbejder på den rette plads. Vi havde uden held selv forsøgt, at få en konkret stilling besat igennem det meste af et år, og valgte til sidst at bruge ekstern assistance fra KeySelector®.

  Opgaven blev løst hurtigt og effektivt med fin information i hele forløbet. Præcist som de havde lovet. Faktisk ansatte vi 2 af de præsenterede kandidater. Rådgivningen, og det ansvar KeySelector® påtog sig i perioden, var i tråd med vores ledelsesform i forhold til værdibaseret ledelse.

 • Innovation MidtVest

  Innovation MidtVest

  Poul Arne Jensen, Direktør

  IMV, investerer kapital i de tidlige faser af en virksomheds udvikling. Faser, hvor der endnu er stor usikkerhed om forretningsidéens realiserbarhed. Som innovationsmiljø har IMV mulighed for at medfinansiere lovende forretningsidéer med anparts- eller aktiekapital i kombination med en risikovillig lånekapital Innovation MidtVest investerer bla. i Spin-off udviklingsprojekter fra mindre og mellemstore virksomheder samt nyetablering af udviklingsorienterede virksomheder med vækstpotentiale. Innovation MidtVest tilfører viden, kompetencer og kapital i opstartsfasen og sikrer tilførsel af yderligere kapital efterhånden, som projektet modnes og bevæger sig hen imod en egentlig driftsfase. IMV er etableret i 1998 og har efterhånden investeret i over 100 virksomheder.

  Det er afgørende for succes at de helt rigtige, både faglige og menneskelige kompetencer er til stede i IMV og vore portefølje virksomheder.

  I væsentlige rekrutteringer bruger vi derfor konsulenterne fra Keyselector, der i en kombination af organisations- og forretningsforståelse sikrer tiltrækningen af vore fremtidige kompetencer og dermed grundlaget for vore investeringer. Jeg kan varmt anbefale Keyselector og du er velkommen til at ringe til mig for yderligere information.

 • Ribe Jernindustri

  Ribe Jernindustri

  Michael Boel Olesen, Adm. Direktør

  Det er afgørende for Ribe Jernindustri A/S, at vi altid kan tilpasse os morgendagens forventninger til fleksibilitet, kvalitet og service – og ikke mindst at vore ansatte altid er på forkant af udviklingen så vi, af vore kunder, opleves som en dynamisk og moderne virksomhed. Vi arbejder derfor konstant med at tilpasse vor afsætningsstrategi og optimere vore produktionsprocesser og systemer til et meget foranderligt og udfordrende internationalt marked.

  For os er det helt afgørende, at vi hurtigt og kvalitativt kan sikre, at de rigtige kompetencer og personer altid er til stede.

  Konsulenterne fra Keyselector arbejder hurtigt, målrettet og meget kvalitetsbevidst i deres søgen efter de bedste og helt rigtige kandidater til vore ledige stillinger. Vi har været meget tilfredse med deres indsats som rekrutteringskonsulenter og sparringspartnere i forbindelse med udviklingen af vore organisationer i Danmark og Tyskland.

 • Randers Regnskov

  Randers Regnskov

  Henrik Herold, Direktør

  Randers Regnskov er en oplevelsesvirksomhed, der siden det første spadestik har været, og stadigt er, i en rivende udvikling.

  Vores brændstof er et professionelt, kreativt personale, der kan lide at have travlt og være på. Ud over en høj faglighed er det fantastisk vigtigt, at kemien er i orden, og at vi som personer passer sammen.

  KeySelector® har, meget professionelt, hjulpet os flere gange med at finde den helt rigtige kollega.

Anne-Mette Scherfig, VP/Business Development ved Tytex A/S

Jeg har selv haft fornøjelsen som kandidat til en stilling at gennemgå den meget professionelle proces hos Keyselector.

Det var derfor helt naturligt for mig, at rette henvendelse til Keyselector, da jeg i min nuværende funktion skulle rekruttere ledende nøglemedarbejdere.

Opgaverne blev løst hurtigt og effektivt og vi kan konstatere at de kandidater, vi har ansat, fungerer perfekt i forhold til organisationen og de faglige udfordringer de pågældende konfronteres med.
Jeg er i rekrutteringsforløbet blevet holdt løbende orienteret om status i processen og kan således kun give Keyselector min bedste anbefaling.

Uggerhøj A/S

 • Sirona Dental A/S

  Sirona Dental A/S

  Claus Bisgaard, Sirona Dental A/S

  I Sirona Dental er vi meget opmærksomme på altid at have det rigtige hold. Sammenspillet i vores organisation og optimal udnyttelse af vore kompetencer er væsentligt for vores succes.

  Det er derfor afgørende at vi altid er i stand til at rekruttere de rigtige kompetencer og mennesker til vores virksomhed. Vi har et succesfuldt samarbejde med konsulenterne fra Keyselector, som har formået at få skabt det nødvendige indblik i vores forretning og organisation, og fået dette omsat til en værdifuld rekrutteringsprocess. Vi er helt trygge ved at bruge Keyselector og kan varmt anbefale dem. De er meget seriøse og deres tilgang og forståelse af en rekrutteringsproces er af meget høj kvalitet.

 • Haarslev A/S

  Haarslev A/S

  Henning Haugaard, Haarslev Industries A/S

  Da vi skulle vælge rekrutteringsfirma I forbindelse med rekrutteringen til et par nøglestillinger hos os, var det afgørende at konsulenthuset kunne stille det helt rigtige hold til den konkrete opgave – et hold, der kunne sætte sig ind i vore komplekse processer og fungere som sparringspartner i definitionen af kravprofilen til stillingen.

  Vi har med Keyselector fundet en dygtig og troværdig samarbejdspartner, der har forstået vor situation og som har leveret overbevisende resultater. De siger hvad de mener og holder hvad de lover.
  Ud over præsentation af gode kandidater har den efterfølgende opfølgning på kandidaterne fungeret meget fint.
  Vi har ingen problemer med at anbefale Keyselector som en dygtig og professionel rekrutteringsvirksomhed hvis force bl.a. ligger i at den består af erfarne virksomhedsledere, der selv ”har haft støvlerne på”

 • Tytex A/S

  Tytex A/S

  Anne-Mette Scherfig, VP/Business Development ved Tytex A/S

  Jeg har selv haft fornøjelsen som kandidat til en stilling at gennemgå den meget professionelle proces hos Keyselector.

  Det var derfor helt naturligt for mig, at rette henvendelse til Keyselector, da jeg i min nuværende funktion skulle rekruttere ledende nøglemedarbejdere.

  Opgaverne blev løst hurtigt og effektivt og vi kan konstatere at de kandidater, vi har ansat, fungerer perfekt i forhold til organisationen og de faglige udfordringer de pågældende konfronteres med.
  Jeg er i rekrutteringsforløbet blevet holdt løbende orienteret om status i processen og kan således kun give Keyselector min bedste anbefaling.

 • Uggerhøj A/S

  Uggerhøj A/S

  Sten Uggerhøj, adm. Direktør Uggerhøj A/S

  “Uggerhøj leverer biler til alle og vi går altid den ekstra mil for kunden som er nødvendig. Vi er meget afhængige af at have de helt rigtige folk på de rigtige steder i organisationen. Vi møder kunderne hver dag og det er afgørende for vores succes at vi lever op til deres behov og indfrier deres forventninger om troværdighed og seriøsitet i vores samhandel og kontakt.

  Vi har rigtig god erfaring med at bruge konsulenterne fra Keyselector i vore rekrutteringer. Det sikrer vore forventninger til kvalitet og hastighed i en rekruttering og sikrer at vi får de rigtige mennesker og kompetencer ind i de rigtige stillinger.”

 • Aage Vestergaard Larsen ApS

  Aage Vestergaard Larsen ApS

  Franz Cuculiza, adm. Dir i Aage Vestergaard Larsen ApS

  “AVL er en virksomhed i forandring og væsentlig udvikling. Vores marked ændrer sig hastigt og vores succes afhænger af vores evne til at tilpasse os nye og udfordrende markedsvilkår. Vi har derfor stor fokus på at udvikle vore kompetencer og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige mennesker til vores organisation.

  I denne forbindelse samarbejder vi med konsulenterne fra Keyselector. De har evnet at forstå vores forretning og har sat sig grundigt ind i vores kultur og organisatoriske forhold. Dette har skabt et solidt grundlag for et godt samarbejde og succesfulde rekrutteringer. De er grundige og fagligt dygtige og jeg er helt tryg ved deres rekrutteringsproces. Jeg kan kun give dem vores bedste anbefaling.”

 • Borg Automotive A/S

  Borg Automotive A/S

  Kenneth Rønne Jensen, Supply Chain Director Borg Automotive A/S

  ”Borg Automotive er en førende virksomhed indenfor renovering af reservedele i Europa. Vi renoverer og sælger mere end 1.000.000 autodele om året fordelt på mere end 10.000 varenumre. Leveringsservice er det vigtigste parameter for vores kunder, og vi ønsker hele tiden at kunne forbedre og optimere denne. Vi søgte derfor i efteråret 2012 en person, som skulle kunne overskue og analysere store mængder af data og dermed være med til at forbedre vores leveringsservice yderligere. Vi valgte fra starten selv at stå for rekrutteringen, men fandt ud af, at vi ikke var i stand til at finde personen med de rette kompetencer. Vi besluttede derfor at sætte KeySelector på opgaven.

  Hele processen har fra deres side været yderst professionel. Deres konsulenter har fra starten brugt lang tid på at sætte sig ind i virksomheden og ikke mindst, hvad opgaven konkret gik ud på. Dernæst er vi gennem hele forløbet blevet løbende orienteret om status på potentielle kandidater. Til sidst blev vi introduceret til 3 yderst kompetente kandidater til stillingen, og vi har ansat den rigtige person til opgaven. Udover at ramme en kandidat med de rette kompetencer har KeySelector også fokuseret meget på, at tingene blev afsluttet ordentligt med andre kandidater, helt i tråd med vores ønsker. Det eneste vi fortryder er, at vi ikke fra starten valgte at få KeySelctor til at finde vores medarbejder, så vi på et tidligere tidspunkt kunne finde den rette person.”

 • Bodilsen Totalbyg

  Bodilsen Totalbyg

  Morten Stampe, Direktør

  E. Bodilsen Totalbyg A/S er et entreprenørfirma i vækst, der er med helt fremme med hensyn til udvikling og nytænkning inden for byggebranchen. Vi løser bygge- og anlægsopgaver over hele landet, men er lokalt forankret i Glyngøre med afdelingskontorer i Thisted, Hanstholm samt Silkeborg.

  Vi arbejder i en meget kompetitiv branche og det er afgørende, at vi altid har de rette folk i vores organisation.

  Til besættelse af de lidt tungere stillinger i vores virksomhed, samarbejder vi med KeySelector®, om at finde de helt rette mennesker. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er velinformerede i hele forløbet og er altid helt trygge ved det endelige resultat.

 • Phoenix Design Aid

  Phoenix Design Aid

  Dennis Nielsen, Direktør

  Phoenix Design Aid er en kompetencetung virksomhed med ekspertise i grafiske total løsninger til en yderst krævende kundegruppe blandt FN-, EU- og NGO-organisationer globalt.

  Det er derfor afgørende for os, at vi altid har den rette medarbejder på den rette plads. Vi havde uden held selv forsøgt, at få en konkret stilling besat igennem det meste af et år, og valgte til sidst at bruge ekstern assistance fra KeySelector®.

  Opgaven blev løst hurtigt og effektivt med fin information i hele forløbet. Præcist som de havde lovet. Faktisk ansatte vi 2 af de præsenterede kandidater. Rådgivningen, og det ansvar KeySelector® påtog sig i perioden, var i tråd med vores ledelsesform i forhold til værdibaseret ledelse.

 • Innovation MidtVest

  Innovation MidtVest

  Poul Arne Jensen, Direktør

  IMV, investerer kapital i de tidlige faser af en virksomheds udvikling. Faser, hvor der endnu er stor usikkerhed om forretningsidéens realiserbarhed. Som innovationsmiljø har IMV mulighed for at medfinansiere lovende forretningsidéer med anparts- eller aktiekapital i kombination med en risikovillig lånekapital Innovation MidtVest investerer bla. i Spin-off udviklingsprojekter fra mindre og mellemstore virksomheder samt nyetablering af udviklingsorienterede virksomheder med vækstpotentiale. Innovation MidtVest tilfører viden, kompetencer og kapital i opstartsfasen og sikrer tilførsel af yderligere kapital efterhånden, som projektet modnes og bevæger sig hen imod en egentlig driftsfase. IMV er etableret i 1998 og har efterhånden investeret i over 100 virksomheder.

  Det er afgørende for succes at de helt rigtige, både faglige og menneskelige kompetencer er til stede i IMV og vore portefølje virksomheder.

  I væsentlige rekrutteringer bruger vi derfor konsulenterne fra Keyselector, der i en kombination af organisations- og forretningsforståelse sikrer tiltrækningen af vore fremtidige kompetencer og dermed grundlaget for vore investeringer. Jeg kan varmt anbefale Keyselector og du er velkommen til at ringe til mig for yderligere information.

 • Ribe Jernindustri

  Ribe Jernindustri

  Michael Boel Olesen, Adm. Direktør

  Det er afgørende for Ribe Jernindustri A/S, at vi altid kan tilpasse os morgendagens forventninger til fleksibilitet, kvalitet og service – og ikke mindst at vore ansatte altid er på forkant af udviklingen så vi, af vore kunder, opleves som en dynamisk og moderne virksomhed. Vi arbejder derfor konstant med at tilpasse vor afsætningsstrategi og optimere vore produktionsprocesser og systemer til et meget foranderligt og udfordrende internationalt marked.

  For os er det helt afgørende, at vi hurtigt og kvalitativt kan sikre, at de rigtige kompetencer og personer altid er til stede.

  Konsulenterne fra Keyselector arbejder hurtigt, målrettet og meget kvalitetsbevidst i deres søgen efter de bedste og helt rigtige kandidater til vore ledige stillinger. Vi har været meget tilfredse med deres indsats som rekrutteringskonsulenter og sparringspartnere i forbindelse med udviklingen af vore organisationer i Danmark og Tyskland.

 • Randers Regnskov

  Randers Regnskov

  Henrik Herold, Direktør

  Randers Regnskov er en oplevelsesvirksomhed, der siden det første spadestik har været, og stadigt er, i en rivende udvikling.

  Vores brændstof er et professionelt, kreativt personale, der kan lide at have travlt og være på. Ud over en høj faglighed er det fantastisk vigtigt, at kemien er i orden, og at vi som personer passer sammen.

  KeySelector® har, meget professionelt, hjulpet os flere gange med at finde den helt rigtige kollega.

Sten Uggerhøj, adm. Direktør Uggerhøj A/S

“Uggerhøj leverer biler til alle og vi går altid den ekstra mil for kunden som er nødvendig. Vi er meget afhængige af at have de helt rigtige folk på de rigtige steder i organisationen. Vi møder kunderne hver dag og det er afgørende for vores succes at vi lever op til deres behov og indfrier deres forventninger om troværdighed og seriøsitet i vores samhandel og kontakt.

Vi har rigtig god erfaring med at bruge konsulenterne fra Keyselector i vore rekrutteringer. Det sikrer vore forventninger til kvalitet og hastighed i en rekruttering og sikrer at vi får de rigtige mennesker og kompetencer ind i de rigtige stillinger.”

Aage Vestergaard Larsen ApS

 • Sirona Dental A/S

  Sirona Dental A/S

  Claus Bisgaard, Sirona Dental A/S

  I Sirona Dental er vi meget opmærksomme på altid at have det rigtige hold. Sammenspillet i vores organisation og optimal udnyttelse af vore kompetencer er væsentligt for vores succes.

  Det er derfor afgørende at vi altid er i stand til at rekruttere de rigtige kompetencer og mennesker til vores virksomhed. Vi har et succesfuldt samarbejde med konsulenterne fra Keyselector, som har formået at få skabt det nødvendige indblik i vores forretning og organisation, og fået dette omsat til en værdifuld rekrutteringsprocess. Vi er helt trygge ved at bruge Keyselector og kan varmt anbefale dem. De er meget seriøse og deres tilgang og forståelse af en rekrutteringsproces er af meget høj kvalitet.

 • Haarslev A/S

  Haarslev A/S

  Henning Haugaard, Haarslev Industries A/S

  Da vi skulle vælge rekrutteringsfirma I forbindelse med rekrutteringen til et par nøglestillinger hos os, var det afgørende at konsulenthuset kunne stille det helt rigtige hold til den konkrete opgave – et hold, der kunne sætte sig ind i vore komplekse processer og fungere som sparringspartner i definitionen af kravprofilen til stillingen.

  Vi har med Keyselector fundet en dygtig og troværdig samarbejdspartner, der har forstået vor situation og som har leveret overbevisende resultater. De siger hvad de mener og holder hvad de lover.
  Ud over præsentation af gode kandidater har den efterfølgende opfølgning på kandidaterne fungeret meget fint.
  Vi har ingen problemer med at anbefale Keyselector som en dygtig og professionel rekrutteringsvirksomhed hvis force bl.a. ligger i at den består af erfarne virksomhedsledere, der selv ”har haft støvlerne på”

 • Tytex A/S

  Tytex A/S

  Anne-Mette Scherfig, VP/Business Development ved Tytex A/S

  Jeg har selv haft fornøjelsen som kandidat til en stilling at gennemgå den meget professionelle proces hos Keyselector.

  Det var derfor helt naturligt for mig, at rette henvendelse til Keyselector, da jeg i min nuværende funktion skulle rekruttere ledende nøglemedarbejdere.

  Opgaverne blev løst hurtigt og effektivt og vi kan konstatere at de kandidater, vi har ansat, fungerer perfekt i forhold til organisationen og de faglige udfordringer de pågældende konfronteres med.
  Jeg er i rekrutteringsforløbet blevet holdt løbende orienteret om status i processen og kan således kun give Keyselector min bedste anbefaling.

 • Uggerhøj A/S

  Uggerhøj A/S

  Sten Uggerhøj, adm. Direktør Uggerhøj A/S

  “Uggerhøj leverer biler til alle og vi går altid den ekstra mil for kunden som er nødvendig. Vi er meget afhængige af at have de helt rigtige folk på de rigtige steder i organisationen. Vi møder kunderne hver dag og det er afgørende for vores succes at vi lever op til deres behov og indfrier deres forventninger om troværdighed og seriøsitet i vores samhandel og kontakt.

  Vi har rigtig god erfaring med at bruge konsulenterne fra Keyselector i vore rekrutteringer. Det sikrer vore forventninger til kvalitet og hastighed i en rekruttering og sikrer at vi får de rigtige mennesker og kompetencer ind i de rigtige stillinger.”

 • Aage Vestergaard Larsen ApS

  Aage Vestergaard Larsen ApS

  Franz Cuculiza, adm. Dir i Aage Vestergaard Larsen ApS

  “AVL er en virksomhed i forandring og væsentlig udvikling. Vores marked ændrer sig hastigt og vores succes afhænger af vores evne til at tilpasse os nye og udfordrende markedsvilkår. Vi har derfor stor fokus på at udvikle vore kompetencer og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige mennesker til vores organisation.

  I denne forbindelse samarbejder vi med konsulenterne fra Keyselector. De har evnet at forstå vores forretning og har sat sig grundigt ind i vores kultur og organisatoriske forhold. Dette har skabt et solidt grundlag for et godt samarbejde og succesfulde rekrutteringer. De er grundige og fagligt dygtige og jeg er helt tryg ved deres rekrutteringsproces. Jeg kan kun give dem vores bedste anbefaling.”

 • Borg Automotive A/S

  Borg Automotive A/S

  Kenneth Rønne Jensen, Supply Chain Director Borg Automotive A/S

  ”Borg Automotive er en førende virksomhed indenfor renovering af reservedele i Europa. Vi renoverer og sælger mere end 1.000.000 autodele om året fordelt på mere end 10.000 varenumre. Leveringsservice er det vigtigste parameter for vores kunder, og vi ønsker hele tiden at kunne forbedre og optimere denne. Vi søgte derfor i efteråret 2012 en person, som skulle kunne overskue og analysere store mængder af data og dermed være med til at forbedre vores leveringsservice yderligere. Vi valgte fra starten selv at stå for rekrutteringen, men fandt ud af, at vi ikke var i stand til at finde personen med de rette kompetencer. Vi besluttede derfor at sætte KeySelector på opgaven.

  Hele processen har fra deres side været yderst professionel. Deres konsulenter har fra starten brugt lang tid på at sætte sig ind i virksomheden og ikke mindst, hvad opgaven konkret gik ud på. Dernæst er vi gennem hele forløbet blevet løbende orienteret om status på potentielle kandidater. Til sidst blev vi introduceret til 3 yderst kompetente kandidater til stillingen, og vi har ansat den rigtige person til opgaven. Udover at ramme en kandidat med de rette kompetencer har KeySelector også fokuseret meget på, at tingene blev afsluttet ordentligt med andre kandidater, helt i tråd med vores ønsker. Det eneste vi fortryder er, at vi ikke fra starten valgte at få KeySelctor til at finde vores medarbejder, så vi på et tidligere tidspunkt kunne finde den rette person.”

 • Bodilsen Totalbyg

  Bodilsen Totalbyg

  Morten Stampe, Direktør

  E. Bodilsen Totalbyg A/S er et entreprenørfirma i vækst, der er med helt fremme med hensyn til udvikling og nytænkning inden for byggebranchen. Vi løser bygge- og anlægsopgaver over hele landet, men er lokalt forankret i Glyngøre med afdelingskontorer i Thisted, Hanstholm samt Silkeborg.

  Vi arbejder i en meget kompetitiv branche og det er afgørende, at vi altid har de rette folk i vores organisation.

  Til besættelse af de lidt tungere stillinger i vores virksomhed, samarbejder vi med KeySelector®, om at finde de helt rette mennesker. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er velinformerede i hele forløbet og er altid helt trygge ved det endelige resultat.

 • Phoenix Design Aid

  Phoenix Design Aid

  Dennis Nielsen, Direktør

  Phoenix Design Aid er en kompetencetung virksomhed med ekspertise i grafiske total løsninger til en yderst krævende kundegruppe blandt FN-, EU- og NGO-organisationer globalt.

  Det er derfor afgørende for os, at vi altid har den rette medarbejder på den rette plads. Vi havde uden held selv forsøgt, at få en konkret stilling besat igennem det meste af et år, og valgte til sidst at bruge ekstern assistance fra KeySelector®.

  Opgaven blev løst hurtigt og effektivt med fin information i hele forløbet. Præcist som de havde lovet. Faktisk ansatte vi 2 af de præsenterede kandidater. Rådgivningen, og det ansvar KeySelector® påtog sig i perioden, var i tråd med vores ledelsesform i forhold til værdibaseret ledelse.

 • Innovation MidtVest

  Innovation MidtVest

  Poul Arne Jensen, Direktør

  IMV, investerer kapital i de tidlige faser af en virksomheds udvikling. Faser, hvor der endnu er stor usikkerhed om forretningsidéens realiserbarhed. Som innovationsmiljø har IMV mulighed for at medfinansiere lovende forretningsidéer med anparts- eller aktiekapital i kombination med en risikovillig lånekapital Innovation MidtVest investerer bla. i Spin-off udviklingsprojekter fra mindre og mellemstore virksomheder samt nyetablering af udviklingsorienterede virksomheder med vækstpotentiale. Innovation MidtVest tilfører viden, kompetencer og kapital i opstartsfasen og sikrer tilførsel af yderligere kapital efterhånden, som projektet modnes og bevæger sig hen imod en egentlig driftsfase. IMV er etableret i 1998 og har efterhånden investeret i over 100 virksomheder.

  Det er afgørende for succes at de helt rigtige, både faglige og menneskelige kompetencer er til stede i IMV og vore portefølje virksomheder.

  I væsentlige rekrutteringer bruger vi derfor konsulenterne fra Keyselector, der i en kombination af organisations- og forretningsforståelse sikrer tiltrækningen af vore fremtidige kompetencer og dermed grundlaget for vore investeringer. Jeg kan varmt anbefale Keyselector og du er velkommen til at ringe til mig for yderligere information.

 • Ribe Jernindustri

  Ribe Jernindustri

  Michael Boel Olesen, Adm. Direktør

  Det er afgørende for Ribe Jernindustri A/S, at vi altid kan tilpasse os morgendagens forventninger til fleksibilitet, kvalitet og service – og ikke mindst at vore ansatte altid er på forkant af udviklingen så vi, af vore kunder, opleves som en dynamisk og moderne virksomhed. Vi arbejder derfor konstant med at tilpasse vor afsætningsstrategi og optimere vore produktionsprocesser og systemer til et meget foranderligt og udfordrende internationalt marked.

  For os er det helt afgørende, at vi hurtigt og kvalitativt kan sikre, at de rigtige kompetencer og personer altid er til stede.

  Konsulenterne fra Keyselector arbejder hurtigt, målrettet og meget kvalitetsbevidst i deres søgen efter de bedste og helt rigtige kandidater til vore ledige stillinger. Vi har været meget tilfredse med deres indsats som rekrutteringskonsulenter og sparringspartnere i forbindelse med udviklingen af vore organisationer i Danmark og Tyskland.

 • Randers Regnskov

  Randers Regnskov

  Henrik Herold, Direktør

  Randers Regnskov er en oplevelsesvirksomhed, der siden det første spadestik har været, og stadigt er, i en rivende udvikling.

  Vores brændstof er et professionelt, kreativt personale, der kan lide at have travlt og være på. Ud over en høj faglighed er det fantastisk vigtigt, at kemien er i orden, og at vi som personer passer sammen.

  KeySelector® har, meget professionelt, hjulpet os flere gange med at finde den helt rigtige kollega.

Franz Cuculiza, adm. Dir i Aage Vestergaard Larsen ApS

“AVL er en virksomhed i forandring og væsentlig udvikling. Vores marked ændrer sig hastigt og vores succes afhænger af vores evne til at tilpasse os nye og udfordrende markedsvilkår. Vi har derfor stor fokus på at udvikle vore kompetencer og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige mennesker til vores organisation.

I denne forbindelse samarbejder vi med konsulenterne fra Keyselector. De har evnet at forstå vores forretning og har sat sig grundigt ind i vores kultur og organisatoriske forhold. Dette har skabt et solidt grundlag for et godt samarbejde og succesfulde rekrutteringer. De er grundige og fagligt dygtige og jeg er helt tryg ved deres rekrutteringsproces. Jeg kan kun give dem vores bedste anbefaling.”

Borg Automotive A/S

 • Sirona Dental A/S

  Sirona Dental A/S

  Claus Bisgaard, Sirona Dental A/S

  I Sirona Dental er vi meget opmærksomme på altid at have det rigtige hold. Sammenspillet i vores organisation og optimal udnyttelse af vore kompetencer er væsentligt for vores succes.

  Det er derfor afgørende at vi altid er i stand til at rekruttere de rigtige kompetencer og mennesker til vores virksomhed. Vi har et succesfuldt samarbejde med konsulenterne fra Keyselector, som har formået at få skabt det nødvendige indblik i vores forretning og organisation, og fået dette omsat til en værdifuld rekrutteringsprocess. Vi er helt trygge ved at bruge Keyselector og kan varmt anbefale dem. De er meget seriøse og deres tilgang og forståelse af en rekrutteringsproces er af meget høj kvalitet.

 • Haarslev A/S

  Haarslev A/S

  Henning Haugaard, Haarslev Industries A/S

  Da vi skulle vælge rekrutteringsfirma I forbindelse med rekrutteringen til et par nøglestillinger hos os, var det afgørende at konsulenthuset kunne stille det helt rigtige hold til den konkrete opgave – et hold, der kunne sætte sig ind i vore komplekse processer og fungere som sparringspartner i definitionen af kravprofilen til stillingen.

  Vi har med Keyselector fundet en dygtig og troværdig samarbejdspartner, der har forstået vor situation og som har leveret overbevisende resultater. De siger hvad de mener og holder hvad de lover.
  Ud over præsentation af gode kandidater har den efterfølgende opfølgning på kandidaterne fungeret meget fint.
  Vi har ingen problemer med at anbefale Keyselector som en dygtig og professionel rekrutteringsvirksomhed hvis force bl.a. ligger i at den består af erfarne virksomhedsledere, der selv ”har haft støvlerne på”

 • Tytex A/S

  Tytex A/S

  Anne-Mette Scherfig, VP/Business Development ved Tytex A/S

  Jeg har selv haft fornøjelsen som kandidat til en stilling at gennemgå den meget professionelle proces hos Keyselector.

  Det var derfor helt naturligt for mig, at rette henvendelse til Keyselector, da jeg i min nuværende funktion skulle rekruttere ledende nøglemedarbejdere.

  Opgaverne blev løst hurtigt og effektivt og vi kan konstatere at de kandidater, vi har ansat, fungerer perfekt i forhold til organisationen og de faglige udfordringer de pågældende konfronteres med.
  Jeg er i rekrutteringsforløbet blevet holdt løbende orienteret om status i processen og kan således kun give Keyselector min bedste anbefaling.

 • Uggerhøj A/S

  Uggerhøj A/S

  Sten Uggerhøj, adm. Direktør Uggerhøj A/S

  “Uggerhøj leverer biler til alle og vi går altid den ekstra mil for kunden som er nødvendig. Vi er meget afhængige af at have de helt rigtige folk på de rigtige steder i organisationen. Vi møder kunderne hver dag og det er afgørende for vores succes at vi lever op til deres behov og indfrier deres forventninger om troværdighed og seriøsitet i vores samhandel og kontakt.

  Vi har rigtig god erfaring med at bruge konsulenterne fra Keyselector i vore rekrutteringer. Det sikrer vore forventninger til kvalitet og hastighed i en rekruttering og sikrer at vi får de rigtige mennesker og kompetencer ind i de rigtige stillinger.”

 • Aage Vestergaard Larsen ApS

  Aage Vestergaard Larsen ApS

  Franz Cuculiza, adm. Dir i Aage Vestergaard Larsen ApS

  “AVL er en virksomhed i forandring og væsentlig udvikling. Vores marked ændrer sig hastigt og vores succes afhænger af vores evne til at tilpasse os nye og udfordrende markedsvilkår. Vi har derfor stor fokus på at udvikle vore kompetencer og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige mennesker til vores organisation.

  I denne forbindelse samarbejder vi med konsulenterne fra Keyselector. De har evnet at forstå vores forretning og har sat sig grundigt ind i vores kultur og organisatoriske forhold. Dette har skabt et solidt grundlag for et godt samarbejde og succesfulde rekrutteringer. De er grundige og fagligt dygtige og jeg er helt tryg ved deres rekrutteringsproces. Jeg kan kun give dem vores bedste anbefaling.”

 • Borg Automotive A/S

  Borg Automotive A/S

  Kenneth Rønne Jensen, Supply Chain Director Borg Automotive A/S

  ”Borg Automotive er en førende virksomhed indenfor renovering af reservedele i Europa. Vi renoverer og sælger mere end 1.000.000 autodele om året fordelt på mere end 10.000 varenumre. Leveringsservice er det vigtigste parameter for vores kunder, og vi ønsker hele tiden at kunne forbedre og optimere denne. Vi søgte derfor i efteråret 2012 en person, som skulle kunne overskue og analysere store mængder af data og dermed være med til at forbedre vores leveringsservice yderligere. Vi valgte fra starten selv at stå for rekrutteringen, men fandt ud af, at vi ikke var i stand til at finde personen med de rette kompetencer. Vi besluttede derfor at sætte KeySelector på opgaven.

  Hele processen har fra deres side været yderst professionel. Deres konsulenter har fra starten brugt lang tid på at sætte sig ind i virksomheden og ikke mindst, hvad opgaven konkret gik ud på. Dernæst er vi gennem hele forløbet blevet løbende orienteret om status på potentielle kandidater. Til sidst blev vi introduceret til 3 yderst kompetente kandidater til stillingen, og vi har ansat den rigtige person til opgaven. Udover at ramme en kandidat med de rette kompetencer har KeySelector også fokuseret meget på, at tingene blev afsluttet ordentligt med andre kandidater, helt i tråd med vores ønsker. Det eneste vi fortryder er, at vi ikke fra starten valgte at få KeySelctor til at finde vores medarbejder, så vi på et tidligere tidspunkt kunne finde den rette person.”

 • Bodilsen Totalbyg

  Bodilsen Totalbyg

  Morten Stampe, Direktør

  E. Bodilsen Totalbyg A/S er et entreprenørfirma i vækst, der er med helt fremme med hensyn til udvikling og nytænkning inden for byggebranchen. Vi løser bygge- og anlægsopgaver over hele landet, men er lokalt forankret i Glyngøre med afdelingskontorer i Thisted, Hanstholm samt Silkeborg.

  Vi arbejder i en meget kompetitiv branche og det er afgørende, at vi altid har de rette folk i vores organisation.

  Til besættelse af de lidt tungere stillinger i vores virksomhed, samarbejder vi med KeySelector®, om at finde de helt rette mennesker. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er velinformerede i hele forløbet og er altid helt trygge ved det endelige resultat.

 • Phoenix Design Aid

  Phoenix Design Aid

  Dennis Nielsen, Direktør

  Phoenix Design Aid er en kompetencetung virksomhed med ekspertise i grafiske total løsninger til en yderst krævende kundegruppe blandt FN-, EU- og NGO-organisationer globalt.

  Det er derfor afgørende for os, at vi altid har den rette medarbejder på den rette plads. Vi havde uden held selv forsøgt, at få en konkret stilling besat igennem det meste af et år, og valgte til sidst at bruge ekstern assistance fra KeySelector®.

  Opgaven blev løst hurtigt og effektivt med fin information i hele forløbet. Præcist som de havde lovet. Faktisk ansatte vi 2 af de præsenterede kandidater. Rådgivningen, og det ansvar KeySelector® påtog sig i perioden, var i tråd med vores ledelsesform i forhold til værdibaseret ledelse.

 • Innovation MidtVest

  Innovation MidtVest

  Poul Arne Jensen, Direktør

  IMV, investerer kapital i de tidlige faser af en virksomheds udvikling. Faser, hvor der endnu er stor usikkerhed om forretningsidéens realiserbarhed. Som innovationsmiljø har IMV mulighed for at medfinansiere lovende forretningsidéer med anparts- eller aktiekapital i kombination med en risikovillig lånekapital Innovation MidtVest investerer bla. i Spin-off udviklingsprojekter fra mindre og mellemstore virksomheder samt nyetablering af udviklingsorienterede virksomheder med vækstpotentiale. Innovation MidtVest tilfører viden, kompetencer og kapital i opstartsfasen og sikrer tilførsel af yderligere kapital efterhånden, som projektet modnes og bevæger sig hen imod en egentlig driftsfase. IMV er etableret i 1998 og har efterhånden investeret i over 100 virksomheder.

  Det er afgørende for succes at de helt rigtige, både faglige og menneskelige kompetencer er til stede i IMV og vore portefølje virksomheder.

  I væsentlige rekrutteringer bruger vi derfor konsulenterne fra Keyselector, der i en kombination af organisations- og forretningsforståelse sikrer tiltrækningen af vore fremtidige kompetencer og dermed grundlaget for vore investeringer. Jeg kan varmt anbefale Keyselector og du er velkommen til at ringe til mig for yderligere information.

 • Ribe Jernindustri

  Ribe Jernindustri

  Michael Boel Olesen, Adm. Direktør

  Det er afgørende for Ribe Jernindustri A/S, at vi altid kan tilpasse os morgendagens forventninger til fleksibilitet, kvalitet og service – og ikke mindst at vore ansatte altid er på forkant af udviklingen så vi, af vore kunder, opleves som en dynamisk og moderne virksomhed. Vi arbejder derfor konstant med at tilpasse vor afsætningsstrategi og optimere vore produktionsprocesser og systemer til et meget foranderligt og udfordrende internationalt marked.

  For os er det helt afgørende, at vi hurtigt og kvalitativt kan sikre, at de rigtige kompetencer og personer altid er til stede.

  Konsulenterne fra Keyselector arbejder hurtigt, målrettet og meget kvalitetsbevidst i deres søgen efter de bedste og helt rigtige kandidater til vore ledige stillinger. Vi har været meget tilfredse med deres indsats som rekrutteringskonsulenter og sparringspartnere i forbindelse med udviklingen af vore organisationer i Danmark og Tyskland.

 • Randers Regnskov

  Randers Regnskov

  Henrik Herold, Direktør

  Randers Regnskov er en oplevelsesvirksomhed, der siden det første spadestik har været, og stadigt er, i en rivende udvikling.

  Vores brændstof er et professionelt, kreativt personale, der kan lide at have travlt og være på. Ud over en høj faglighed er det fantastisk vigtigt, at kemien er i orden, og at vi som personer passer sammen.

  KeySelector® har, meget professionelt, hjulpet os flere gange med at finde den helt rigtige kollega.

Kenneth Rønne Jensen, Supply Chain Director Borg Automotive A/S

”Borg Automotive er en førende virksomhed indenfor renovering af reservedele i Europa. Vi renoverer og sælger mere end 1.000.000 autodele om året fordelt på mere end 10.000 varenumre. Leveringsservice er det vigtigste parameter for vores kunder, og vi ønsker hele tiden at kunne forbedre og optimere denne. Vi søgte derfor i efteråret 2012 en person, som skulle kunne overskue og analysere store mængder af data og dermed være med til at forbedre vores leveringsservice yderligere. Vi valgte fra starten selv at stå for rekrutteringen, men fandt ud af, at vi ikke var i stand til at finde personen med de rette kompetencer. Vi besluttede derfor at sætte KeySelector på opgaven.

Hele processen har fra deres side været yderst professionel. Deres konsulenter har fra starten brugt lang tid på at sætte sig ind i virksomheden og ikke mindst, hvad opgaven konkret gik ud på. Dernæst er vi gennem hele forløbet blevet løbende orienteret om status på potentielle kandidater. Til sidst blev vi introduceret til 3 yderst kompetente kandidater til stillingen, og vi har ansat den rigtige person til opgaven. Udover at ramme en kandidat med de rette kompetencer har KeySelector også fokuseret meget på, at tingene blev afsluttet ordentligt med andre kandidater, helt i tråd med vores ønsker. Det eneste vi fortryder er, at vi ikke fra starten valgte at få KeySelctor til at finde vores medarbejder, så vi på et tidligere tidspunkt kunne finde den rette person.”

Bodilsen Totalbyg

 • Sirona Dental A/S

  Sirona Dental A/S

  Claus Bisgaard, Sirona Dental A/S

  I Sirona Dental er vi meget opmærksomme på altid at have det rigtige hold. Sammenspillet i vores organisation og optimal udnyttelse af vore kompetencer er væsentligt for vores succes.

  Det er derfor afgørende at vi altid er i stand til at rekruttere de rigtige kompetencer og mennesker til vores virksomhed. Vi har et succesfuldt samarbejde med konsulenterne fra Keyselector, som har formået at få skabt det nødvendige indblik i vores forretning og organisation, og fået dette omsat til en værdifuld rekrutteringsprocess. Vi er helt trygge ved at bruge Keyselector og kan varmt anbefale dem. De er meget seriøse og deres tilgang og forståelse af en rekrutteringsproces er af meget høj kvalitet.

 • Haarslev A/S

  Haarslev A/S

  Henning Haugaard, Haarslev Industries A/S

  Da vi skulle vælge rekrutteringsfirma I forbindelse med rekrutteringen til et par nøglestillinger hos os, var det afgørende at konsulenthuset kunne stille det helt rigtige hold til den konkrete opgave – et hold, der kunne sætte sig ind i vore komplekse processer og fungere som sparringspartner i definitionen af kravprofilen til stillingen.

  Vi har med Keyselector fundet en dygtig og troværdig samarbejdspartner, der har forstået vor situation og som har leveret overbevisende resultater. De siger hvad de mener og holder hvad de lover.
  Ud over præsentation af gode kandidater har den efterfølgende opfølgning på kandidaterne fungeret meget fint.
  Vi har ingen problemer med at anbefale Keyselector som en dygtig og professionel rekrutteringsvirksomhed hvis force bl.a. ligger i at den består af erfarne virksomhedsledere, der selv ”har haft støvlerne på”

 • Tytex A/S

  Tytex A/S

  Anne-Mette Scherfig, VP/Business Development ved Tytex A/S

  Jeg har selv haft fornøjelsen som kandidat til en stilling at gennemgå den meget professionelle proces hos Keyselector.

  Det var derfor helt naturligt for mig, at rette henvendelse til Keyselector, da jeg i min nuværende funktion skulle rekruttere ledende nøglemedarbejdere.

  Opgaverne blev løst hurtigt og effektivt og vi kan konstatere at de kandidater, vi har ansat, fungerer perfekt i forhold til organisationen og de faglige udfordringer de pågældende konfronteres med.
  Jeg er i rekrutteringsforløbet blevet holdt løbende orienteret om status i processen og kan således kun give Keyselector min bedste anbefaling.

 • Uggerhøj A/S

  Uggerhøj A/S

  Sten Uggerhøj, adm. Direktør Uggerhøj A/S

  “Uggerhøj leverer biler til alle og vi går altid den ekstra mil for kunden som er nødvendig. Vi er meget afhængige af at have de helt rigtige folk på de rigtige steder i organisationen. Vi møder kunderne hver dag og det er afgørende for vores succes at vi lever op til deres behov og indfrier deres forventninger om troværdighed og seriøsitet i vores samhandel og kontakt.

  Vi har rigtig god erfaring med at bruge konsulenterne fra Keyselector i vore rekrutteringer. Det sikrer vore forventninger til kvalitet og hastighed i en rekruttering og sikrer at vi får de rigtige mennesker og kompetencer ind i de rigtige stillinger.”

 • Aage Vestergaard Larsen ApS

  Aage Vestergaard Larsen ApS

  Franz Cuculiza, adm. Dir i Aage Vestergaard Larsen ApS

  “AVL er en virksomhed i forandring og væsentlig udvikling. Vores marked ændrer sig hastigt og vores succes afhænger af vores evne til at tilpasse os nye og udfordrende markedsvilkår. Vi har derfor stor fokus på at udvikle vore kompetencer og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige mennesker til vores organisation.

  I denne forbindelse samarbejder vi med konsulenterne fra Keyselector. De har evnet at forstå vores forretning og har sat sig grundigt ind i vores kultur og organisatoriske forhold. Dette har skabt et solidt grundlag for et godt samarbejde og succesfulde rekrutteringer. De er grundige og fagligt dygtige og jeg er helt tryg ved deres rekrutteringsproces. Jeg kan kun give dem vores bedste anbefaling.”

 • Borg Automotive A/S

  Borg Automotive A/S

  Kenneth Rønne Jensen, Supply Chain Director Borg Automotive A/S

  ”Borg Automotive er en førende virksomhed indenfor renovering af reservedele i Europa. Vi renoverer og sælger mere end 1.000.000 autodele om året fordelt på mere end 10.000 varenumre. Leveringsservice er det vigtigste parameter for vores kunder, og vi ønsker hele tiden at kunne forbedre og optimere denne. Vi søgte derfor i efteråret 2012 en person, som skulle kunne overskue og analysere store mængder af data og dermed være med til at forbedre vores leveringsservice yderligere. Vi valgte fra starten selv at stå for rekrutteringen, men fandt ud af, at vi ikke var i stand til at finde personen med de rette kompetencer. Vi besluttede derfor at sætte KeySelector på opgaven.

  Hele processen har fra deres side været yderst professionel. Deres konsulenter har fra starten brugt lang tid på at sætte sig ind i virksomheden og ikke mindst, hvad opgaven konkret gik ud på. Dernæst er vi gennem hele forløbet blevet løbende orienteret om status på potentielle kandidater. Til sidst blev vi introduceret til 3 yderst kompetente kandidater til stillingen, og vi har ansat den rigtige person til opgaven. Udover at ramme en kandidat med de rette kompetencer har KeySelector også fokuseret meget på, at tingene blev afsluttet ordentligt med andre kandidater, helt i tråd med vores ønsker. Det eneste vi fortryder er, at vi ikke fra starten valgte at få KeySelctor til at finde vores medarbejder, så vi på et tidligere tidspunkt kunne finde den rette person.”

 • Bodilsen Totalbyg

  Bodilsen Totalbyg

  Morten Stampe, Direktør

  E. Bodilsen Totalbyg A/S er et entreprenørfirma i vækst, der er med helt fremme med hensyn til udvikling og nytænkning inden for byggebranchen. Vi løser bygge- og anlægsopgaver over hele landet, men er lokalt forankret i Glyngøre med afdelingskontorer i Thisted, Hanstholm samt Silkeborg.

  Vi arbejder i en meget kompetitiv branche og det er afgørende, at vi altid har de rette folk i vores organisation.

  Til besættelse af de lidt tungere stillinger i vores virksomhed, samarbejder vi med KeySelector®, om at finde de helt rette mennesker. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er velinformerede i hele forløbet og er altid helt trygge ved det endelige resultat.

 • Phoenix Design Aid

  Phoenix Design Aid

  Dennis Nielsen, Direktør

  Phoenix Design Aid er en kompetencetung virksomhed med ekspertise i grafiske total løsninger til en yderst krævende kundegruppe blandt FN-, EU- og NGO-organisationer globalt.

  Det er derfor afgørende for os, at vi altid har den rette medarbejder på den rette plads. Vi havde uden held selv forsøgt, at få en konkret stilling besat igennem det meste af et år, og valgte til sidst at bruge ekstern assistance fra KeySelector®.

  Opgaven blev løst hurtigt og effektivt med fin information i hele forløbet. Præcist som de havde lovet. Faktisk ansatte vi 2 af de præsenterede kandidater. Rådgivningen, og det ansvar KeySelector® påtog sig i perioden, var i tråd med vores ledelsesform i forhold til værdibaseret ledelse.

 • Innovation MidtVest

  Innovation MidtVest

  Poul Arne Jensen, Direktør

  IMV, investerer kapital i de tidlige faser af en virksomheds udvikling. Faser, hvor der endnu er stor usikkerhed om forretningsidéens realiserbarhed. Som innovationsmiljø har IMV mulighed for at medfinansiere lovende forretningsidéer med anparts- eller aktiekapital i kombination med en risikovillig lånekapital Innovation MidtVest investerer bla. i Spin-off udviklingsprojekter fra mindre og mellemstore virksomheder samt nyetablering af udviklingsorienterede virksomheder med vækstpotentiale. Innovation MidtVest tilfører viden, kompetencer og kapital i opstartsfasen og sikrer tilførsel af yderligere kapital efterhånden, som projektet modnes og bevæger sig hen imod en egentlig driftsfase. IMV er etableret i 1998 og har efterhånden investeret i over 100 virksomheder.

  Det er afgørende for succes at de helt rigtige, både faglige og menneskelige kompetencer er til stede i IMV og vore portefølje virksomheder.

  I væsentlige rekrutteringer bruger vi derfor konsulenterne fra Keyselector, der i en kombination af organisations- og forretningsforståelse sikrer tiltrækningen af vore fremtidige kompetencer og dermed grundlaget for vore investeringer. Jeg kan varmt anbefale Keyselector og du er velkommen til at ringe til mig for yderligere information.

 • Ribe Jernindustri

  Ribe Jernindustri

  Michael Boel Olesen, Adm. Direktør

  Det er afgørende for Ribe Jernindustri A/S, at vi altid kan tilpasse os morgendagens forventninger til fleksibilitet, kvalitet og service – og ikke mindst at vore ansatte altid er på forkant af udviklingen så vi, af vore kunder, opleves som en dynamisk og moderne virksomhed. Vi arbejder derfor konstant med at tilpasse vor afsætningsstrategi og optimere vore produktionsprocesser og systemer til et meget foranderligt og udfordrende internationalt marked.

  For os er det helt afgørende, at vi hurtigt og kvalitativt kan sikre, at de rigtige kompetencer og personer altid er til stede.

  Konsulenterne fra Keyselector arbejder hurtigt, målrettet og meget kvalitetsbevidst i deres søgen efter de bedste og helt rigtige kandidater til vore ledige stillinger. Vi har været meget tilfredse med deres indsats som rekrutteringskonsulenter og sparringspartnere i forbindelse med udviklingen af vore organisationer i Danmark og Tyskland.

 • Randers Regnskov

  Randers Regnskov

  Henrik Herold, Direktør

  Randers Regnskov er en oplevelsesvirksomhed, der siden det første spadestik har været, og stadigt er, i en rivende udvikling.

  Vores brændstof er et professionelt, kreativt personale, der kan lide at have travlt og være på. Ud over en høj faglighed er det fantastisk vigtigt, at kemien er i orden, og at vi som personer passer sammen.

  KeySelector® har, meget professionelt, hjulpet os flere gange med at finde den helt rigtige kollega.

Morten Stampe, Direktør

E. Bodilsen Totalbyg A/S er et entreprenørfirma i vækst, der er med helt fremme med hensyn til udvikling og nytænkning inden for byggebranchen. Vi løser bygge- og anlægsopgaver over hele landet, men er lokalt forankret i Glyngøre med afdelingskontorer i Thisted, Hanstholm samt Silkeborg.

Vi arbejder i en meget kompetitiv branche og det er afgørende, at vi altid har de rette folk i vores organisation.

Til besættelse af de lidt tungere stillinger i vores virksomhed, samarbejder vi med KeySelector®, om at finde de helt rette mennesker. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er velinformerede i hele forløbet og er altid helt trygge ved det endelige resultat.

Phoenix Design Aid

 • Sirona Dental A/S

  Sirona Dental A/S

  Claus Bisgaard, Sirona Dental A/S

  I Sirona Dental er vi meget opmærksomme på altid at have det rigtige hold. Sammenspillet i vores organisation og optimal udnyttelse af vore kompetencer er væsentligt for vores succes.

  Det er derfor afgørende at vi altid er i stand til at rekruttere de rigtige kompetencer og mennesker til vores virksomhed. Vi har et succesfuldt samarbejde med konsulenterne fra Keyselector, som har formået at få skabt det nødvendige indblik i vores forretning og organisation, og fået dette omsat til en værdifuld rekrutteringsprocess. Vi er helt trygge ved at bruge Keyselector og kan varmt anbefale dem. De er meget seriøse og deres tilgang og forståelse af en rekrutteringsproces er af meget høj kvalitet.

 • Haarslev A/S

  Haarslev A/S

  Henning Haugaard, Haarslev Industries A/S

  Da vi skulle vælge rekrutteringsfirma I forbindelse med rekrutteringen til et par nøglestillinger hos os, var det afgørende at konsulenthuset kunne stille det helt rigtige hold til den konkrete opgave – et hold, der kunne sætte sig ind i vore komplekse processer og fungere som sparringspartner i definitionen af kravprofilen til stillingen.

  Vi har med Keyselector fundet en dygtig og troværdig samarbejdspartner, der har forstået vor situation og som har leveret overbevisende resultater. De siger hvad de mener og holder hvad de lover.
  Ud over præsentation af gode kandidater har den efterfølgende opfølgning på kandidaterne fungeret meget fint.
  Vi har ingen problemer med at anbefale Keyselector som en dygtig og professionel rekrutteringsvirksomhed hvis force bl.a. ligger i at den består af erfarne virksomhedsledere, der selv ”har haft støvlerne på”

 • Tytex A/S

  Tytex A/S

  Anne-Mette Scherfig, VP/Business Development ved Tytex A/S

  Jeg har selv haft fornøjelsen som kandidat til en stilling at gennemgå den meget professionelle proces hos Keyselector.

  Det var derfor helt naturligt for mig, at rette henvendelse til Keyselector, da jeg i min nuværende funktion skulle rekruttere ledende nøglemedarbejdere.

  Opgaverne blev løst hurtigt og effektivt og vi kan konstatere at de kandidater, vi har ansat, fungerer perfekt i forhold til organisationen og de faglige udfordringer de pågældende konfronteres med.
  Jeg er i rekrutteringsforløbet blevet holdt løbende orienteret om status i processen og kan således kun give Keyselector min bedste anbefaling.

 • Uggerhøj A/S

  Uggerhøj A/S

  Sten Uggerhøj, adm. Direktør Uggerhøj A/S

  “Uggerhøj leverer biler til alle og vi går altid den ekstra mil for kunden som er nødvendig. Vi er meget afhængige af at have de helt rigtige folk på de rigtige steder i organisationen. Vi møder kunderne hver dag og det er afgørende for vores succes at vi lever op til deres behov og indfrier deres forventninger om troværdighed og seriøsitet i vores samhandel og kontakt.

  Vi har rigtig god erfaring med at bruge konsulenterne fra Keyselector i vore rekrutteringer. Det sikrer vore forventninger til kvalitet og hastighed i en rekruttering og sikrer at vi får de rigtige mennesker og kompetencer ind i de rigtige stillinger.”

 • Aage Vestergaard Larsen ApS

  Aage Vestergaard Larsen ApS

  Franz Cuculiza, adm. Dir i Aage Vestergaard Larsen ApS

  “AVL er en virksomhed i forandring og væsentlig udvikling. Vores marked ændrer sig hastigt og vores succes afhænger af vores evne til at tilpasse os nye og udfordrende markedsvilkår. Vi har derfor stor fokus på at udvikle vore kompetencer og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige mennesker til vores organisation.

  I denne forbindelse samarbejder vi med konsulenterne fra Keyselector. De har evnet at forstå vores forretning og har sat sig grundigt ind i vores kultur og organisatoriske forhold. Dette har skabt et solidt grundlag for et godt samarbejde og succesfulde rekrutteringer. De er grundige og fagligt dygtige og jeg er helt tryg ved deres rekrutteringsproces. Jeg kan kun give dem vores bedste anbefaling.”

 • Borg Automotive A/S

  Borg Automotive A/S

  Kenneth Rønne Jensen, Supply Chain Director Borg Automotive A/S

  ”Borg Automotive er en førende virksomhed indenfor renovering af reservedele i Europa. Vi renoverer og sælger mere end 1.000.000 autodele om året fordelt på mere end 10.000 varenumre. Leveringsservice er det vigtigste parameter for vores kunder, og vi ønsker hele tiden at kunne forbedre og optimere denne. Vi søgte derfor i efteråret 2012 en person, som skulle kunne overskue og analysere store mængder af data og dermed være med til at forbedre vores leveringsservice yderligere. Vi valgte fra starten selv at stå for rekrutteringen, men fandt ud af, at vi ikke var i stand til at finde personen med de rette kompetencer. Vi besluttede derfor at sætte KeySelector på opgaven.

  Hele processen har fra deres side været yderst professionel. Deres konsulenter har fra starten brugt lang tid på at sætte sig ind i virksomheden og ikke mindst, hvad opgaven konkret gik ud på. Dernæst er vi gennem hele forløbet blevet løbende orienteret om status på potentielle kandidater. Til sidst blev vi introduceret til 3 yderst kompetente kandidater til stillingen, og vi har ansat den rigtige person til opgaven. Udover at ramme en kandidat med de rette kompetencer har KeySelector også fokuseret meget på, at tingene blev afsluttet ordentligt med andre kandidater, helt i tråd med vores ønsker. Det eneste vi fortryder er, at vi ikke fra starten valgte at få KeySelctor til at finde vores medarbejder, så vi på et tidligere tidspunkt kunne finde den rette person.”

 • Bodilsen Totalbyg

  Bodilsen Totalbyg

  Morten Stampe, Direktør

  E. Bodilsen Totalbyg A/S er et entreprenørfirma i vækst, der er med helt fremme med hensyn til udvikling og nytænkning inden for byggebranchen. Vi løser bygge- og anlægsopgaver over hele landet, men er lokalt forankret i Glyngøre med afdelingskontorer i Thisted, Hanstholm samt Silkeborg.

  Vi arbejder i en meget kompetitiv branche og det er afgørende, at vi altid har de rette folk i vores organisation.

  Til besættelse af de lidt tungere stillinger i vores virksomhed, samarbejder vi med KeySelector®, om at finde de helt rette mennesker. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er velinformerede i hele forløbet og er altid helt trygge ved det endelige resultat.

 • Phoenix Design Aid

  Phoenix Design Aid

  Dennis Nielsen, Direktør

  Phoenix Design Aid er en kompetencetung virksomhed med ekspertise i grafiske total løsninger til en yderst krævende kundegruppe blandt FN-, EU- og NGO-organisationer globalt.

  Det er derfor afgørende for os, at vi altid har den rette medarbejder på den rette plads. Vi havde uden held selv forsøgt, at få en konkret stilling besat igennem det meste af et år, og valgte til sidst at bruge ekstern assistance fra KeySelector®.

  Opgaven blev løst hurtigt og effektivt med fin information i hele forløbet. Præcist som de havde lovet. Faktisk ansatte vi 2 af de præsenterede kandidater. Rådgivningen, og det ansvar KeySelector® påtog sig i perioden, var i tråd med vores ledelsesform i forhold til værdibaseret ledelse.

 • Innovation MidtVest

  Innovation MidtVest

  Poul Arne Jensen, Direktør

  IMV, investerer kapital i de tidlige faser af en virksomheds udvikling. Faser, hvor der endnu er stor usikkerhed om forretningsidéens realiserbarhed. Som innovationsmiljø har IMV mulighed for at medfinansiere lovende forretningsidéer med anparts- eller aktiekapital i kombination med en risikovillig lånekapital Innovation MidtVest investerer bla. i Spin-off udviklingsprojekter fra mindre og mellemstore virksomheder samt nyetablering af udviklingsorienterede virksomheder med vækstpotentiale. Innovation MidtVest tilfører viden, kompetencer og kapital i opstartsfasen og sikrer tilførsel af yderligere kapital efterhånden, som projektet modnes og bevæger sig hen imod en egentlig driftsfase. IMV er etableret i 1998 og har efterhånden investeret i over 100 virksomheder.

  Det er afgørende for succes at de helt rigtige, både faglige og menneskelige kompetencer er til stede i IMV og vore portefølje virksomheder.

  I væsentlige rekrutteringer bruger vi derfor konsulenterne fra Keyselector, der i en kombination af organisations- og forretningsforståelse sikrer tiltrækningen af vore fremtidige kompetencer og dermed grundlaget for vore investeringer. Jeg kan varmt anbefale Keyselector og du er velkommen til at ringe til mig for yderligere information.

 • Ribe Jernindustri

  Ribe Jernindustri

  Michael Boel Olesen, Adm. Direktør

  Det er afgørende for Ribe Jernindustri A/S, at vi altid kan tilpasse os morgendagens forventninger til fleksibilitet, kvalitet og service – og ikke mindst at vore ansatte altid er på forkant af udviklingen så vi, af vore kunder, opleves som en dynamisk og moderne virksomhed. Vi arbejder derfor konstant med at tilpasse vor afsætningsstrategi og optimere vore produktionsprocesser og systemer til et meget foranderligt og udfordrende internationalt marked.

  For os er det helt afgørende, at vi hurtigt og kvalitativt kan sikre, at de rigtige kompetencer og personer altid er til stede.

  Konsulenterne fra Keyselector arbejder hurtigt, målrettet og meget kvalitetsbevidst i deres søgen efter de bedste og helt rigtige kandidater til vore ledige stillinger. Vi har været meget tilfredse med deres indsats som rekrutteringskonsulenter og sparringspartnere i forbindelse med udviklingen af vore organisationer i Danmark og Tyskland.

 • Randers Regnskov

  Randers Regnskov

  Henrik Herold, Direktør

  Randers Regnskov er en oplevelsesvirksomhed, der siden det første spadestik har været, og stadigt er, i en rivende udvikling.

  Vores brændstof er et professionelt, kreativt personale, der kan lide at have travlt og være på. Ud over en høj faglighed er det fantastisk vigtigt, at kemien er i orden, og at vi som personer passer sammen.

  KeySelector® har, meget professionelt, hjulpet os flere gange med at finde den helt rigtige kollega.

Dennis Nielsen, Direktør

Phoenix Design Aid er en kompetencetung virksomhed med ekspertise i grafiske total løsninger til en yderst krævende kundegruppe blandt FN-, EU- og NGO-organisationer globalt.

Det er derfor afgørende for os, at vi altid har den rette medarbejder på den rette plads. Vi havde uden held selv forsøgt, at få en konkret stilling besat igennem det meste af et år, og valgte til sidst at bruge ekstern assistance fra KeySelector®.

Opgaven blev løst hurtigt og effektivt med fin information i hele forløbet. Præcist som de havde lovet. Faktisk ansatte vi 2 af de præsenterede kandidater. Rådgivningen, og det ansvar KeySelector® påtog sig i perioden, var i tråd med vores ledelsesform i forhold til værdibaseret ledelse.

Innovation MidtVest

 • Sirona Dental A/S

  Sirona Dental A/S

  Claus Bisgaard, Sirona Dental A/S

  I Sirona Dental er vi meget opmærksomme på altid at have det rigtige hold. Sammenspillet i vores organisation og optimal udnyttelse af vore kompetencer er væsentligt for vores succes.

  Det er derfor afgørende at vi altid er i stand til at rekruttere de rigtige kompetencer og mennesker til vores virksomhed. Vi har et succesfuldt samarbejde med konsulenterne fra Keyselector, som har formået at få skabt det nødvendige indblik i vores forretning og organisation, og fået dette omsat til en værdifuld rekrutteringsprocess. Vi er helt trygge ved at bruge Keyselector og kan varmt anbefale dem. De er meget seriøse og deres tilgang og forståelse af en rekrutteringsproces er af meget høj kvalitet.

 • Haarslev A/S

  Haarslev A/S

  Henning Haugaard, Haarslev Industries A/S

  Da vi skulle vælge rekrutteringsfirma I forbindelse med rekrutteringen til et par nøglestillinger hos os, var det afgørende at konsulenthuset kunne stille det helt rigtige hold til den konkrete opgave – et hold, der kunne sætte sig ind i vore komplekse processer og fungere som sparringspartner i definitionen af kravprofilen til stillingen.

  Vi har med Keyselector fundet en dygtig og troværdig samarbejdspartner, der har forstået vor situation og som har leveret overbevisende resultater. De siger hvad de mener og holder hvad de lover.
  Ud over præsentation af gode kandidater har den efterfølgende opfølgning på kandidaterne fungeret meget fint.
  Vi har ingen problemer med at anbefale Keyselector som en dygtig og professionel rekrutteringsvirksomhed hvis force bl.a. ligger i at den består af erfarne virksomhedsledere, der selv ”har haft støvlerne på”

 • Tytex A/S

  Tytex A/S

  Anne-Mette Scherfig, VP/Business Development ved Tytex A/S

  Jeg har selv haft fornøjelsen som kandidat til en stilling at gennemgå den meget professionelle proces hos Keyselector.

  Det var derfor helt naturligt for mig, at rette henvendelse til Keyselector, da jeg i min nuværende funktion skulle rekruttere ledende nøglemedarbejdere.

  Opgaverne blev løst hurtigt og effektivt og vi kan konstatere at de kandidater, vi har ansat, fungerer perfekt i forhold til organisationen og de faglige udfordringer de pågældende konfronteres med.
  Jeg er i rekrutteringsforløbet blevet holdt løbende orienteret om status i processen og kan således kun give Keyselector min bedste anbefaling.

 • Uggerhøj A/S

  Uggerhøj A/S

  Sten Uggerhøj, adm. Direktør Uggerhøj A/S

  “Uggerhøj leverer biler til alle og vi går altid den ekstra mil for kunden som er nødvendig. Vi er meget afhængige af at have de helt rigtige folk på de rigtige steder i organisationen. Vi møder kunderne hver dag og det er afgørende for vores succes at vi lever op til deres behov og indfrier deres forventninger om troværdighed og seriøsitet i vores samhandel og kontakt.

  Vi har rigtig god erfaring med at bruge konsulenterne fra Keyselector i vore rekrutteringer. Det sikrer vore forventninger til kvalitet og hastighed i en rekruttering og sikrer at vi får de rigtige mennesker og kompetencer ind i de rigtige stillinger.”

 • Aage Vestergaard Larsen ApS

  Aage Vestergaard Larsen ApS

  Franz Cuculiza, adm. Dir i Aage Vestergaard Larsen ApS

  “AVL er en virksomhed i forandring og væsentlig udvikling. Vores marked ændrer sig hastigt og vores succes afhænger af vores evne til at tilpasse os nye og udfordrende markedsvilkår. Vi har derfor stor fokus på at udvikle vore kompetencer og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige mennesker til vores organisation.

  I denne forbindelse samarbejder vi med konsulenterne fra Keyselector. De har evnet at forstå vores forretning og har sat sig grundigt ind i vores kultur og organisatoriske forhold. Dette har skabt et solidt grundlag for et godt samarbejde og succesfulde rekrutteringer. De er grundige og fagligt dygtige og jeg er helt tryg ved deres rekrutteringsproces. Jeg kan kun give dem vores bedste anbefaling.”

 • Borg Automotive A/S

  Borg Automotive A/S

  Kenneth Rønne Jensen, Supply Chain Director Borg Automotive A/S

  ”Borg Automotive er en førende virksomhed indenfor renovering af reservedele i Europa. Vi renoverer og sælger mere end 1.000.000 autodele om året fordelt på mere end 10.000 varenumre. Leveringsservice er det vigtigste parameter for vores kunder, og vi ønsker hele tiden at kunne forbedre og optimere denne. Vi søgte derfor i efteråret 2012 en person, som skulle kunne overskue og analysere store mængder af data og dermed være med til at forbedre vores leveringsservice yderligere. Vi valgte fra starten selv at stå for rekrutteringen, men fandt ud af, at vi ikke var i stand til at finde personen med de rette kompetencer. Vi besluttede derfor at sætte KeySelector på opgaven.

  Hele processen har fra deres side været yderst professionel. Deres konsulenter har fra starten brugt lang tid på at sætte sig ind i virksomheden og ikke mindst, hvad opgaven konkret gik ud på. Dernæst er vi gennem hele forløbet blevet løbende orienteret om status på potentielle kandidater. Til sidst blev vi introduceret til 3 yderst kompetente kandidater til stillingen, og vi har ansat den rigtige person til opgaven. Udover at ramme en kandidat med de rette kompetencer har KeySelector også fokuseret meget på, at tingene blev afsluttet ordentligt med andre kandidater, helt i tråd med vores ønsker. Det eneste vi fortryder er, at vi ikke fra starten valgte at få KeySelctor til at finde vores medarbejder, så vi på et tidligere tidspunkt kunne finde den rette person.”

 • Bodilsen Totalbyg

  Bodilsen Totalbyg

  Morten Stampe, Direktør

  E. Bodilsen Totalbyg A/S er et entreprenørfirma i vækst, der er med helt fremme med hensyn til udvikling og nytænkning inden for byggebranchen. Vi løser bygge- og anlægsopgaver over hele landet, men er lokalt forankret i Glyngøre med afdelingskontorer i Thisted, Hanstholm samt Silkeborg.

  Vi arbejder i en meget kompetitiv branche og det er afgørende, at vi altid har de rette folk i vores organisation.

  Til besættelse af de lidt tungere stillinger i vores virksomhed, samarbejder vi med KeySelector®, om at finde de helt rette mennesker. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er velinformerede i hele forløbet og er altid helt trygge ved det endelige resultat.

 • Phoenix Design Aid

  Phoenix Design Aid

  Dennis Nielsen, Direktør

  Phoenix Design Aid er en kompetencetung virksomhed med ekspertise i grafiske total løsninger til en yderst krævende kundegruppe blandt FN-, EU- og NGO-organisationer globalt.

  Det er derfor afgørende for os, at vi altid har den rette medarbejder på den rette plads. Vi havde uden held selv forsøgt, at få en konkret stilling besat igennem det meste af et år, og valgte til sidst at bruge ekstern assistance fra KeySelector®.

  Opgaven blev løst hurtigt og effektivt med fin information i hele forløbet. Præcist som de havde lovet. Faktisk ansatte vi 2 af de præsenterede kandidater. Rådgivningen, og det ansvar KeySelector® påtog sig i perioden, var i tråd med vores ledelsesform i forhold til værdibaseret ledelse.

 • Innovation MidtVest

  Innovation MidtVest

  Poul Arne Jensen, Direktør

  IMV, investerer kapital i de tidlige faser af en virksomheds udvikling. Faser, hvor der endnu er stor usikkerhed om forretningsidéens realiserbarhed. Som innovationsmiljø har IMV mulighed for at medfinansiere lovende forretningsidéer med anparts- eller aktiekapital i kombination med en risikovillig lånekapital Innovation MidtVest investerer bla. i Spin-off udviklingsprojekter fra mindre og mellemstore virksomheder samt nyetablering af udviklingsorienterede virksomheder med vækstpotentiale. Innovation MidtVest tilfører viden, kompetencer og kapital i opstartsfasen og sikrer tilførsel af yderligere kapital efterhånden, som projektet modnes og bevæger sig hen imod en egentlig driftsfase. IMV er etableret i 1998 og har efterhånden investeret i over 100 virksomheder.

  Det er afgørende for succes at de helt rigtige, både faglige og menneskelige kompetencer er til stede i IMV og vore portefølje virksomheder.

  I væsentlige rekrutteringer bruger vi derfor konsulenterne fra Keyselector, der i en kombination af organisations- og forretningsforståelse sikrer tiltrækningen af vore fremtidige kompetencer og dermed grundlaget for vore investeringer. Jeg kan varmt anbefale Keyselector og du er velkommen til at ringe til mig for yderligere information.

 • Ribe Jernindustri

  Ribe Jernindustri

  Michael Boel Olesen, Adm. Direktør

  Det er afgørende for Ribe Jernindustri A/S, at vi altid kan tilpasse os morgendagens forventninger til fleksibilitet, kvalitet og service – og ikke mindst at vore ansatte altid er på forkant af udviklingen så vi, af vore kunder, opleves som en dynamisk og moderne virksomhed. Vi arbejder derfor konstant med at tilpasse vor afsætningsstrategi og optimere vore produktionsprocesser og systemer til et meget foranderligt og udfordrende internationalt marked.

  For os er det helt afgørende, at vi hurtigt og kvalitativt kan sikre, at de rigtige kompetencer og personer altid er til stede.

  Konsulenterne fra Keyselector arbejder hurtigt, målrettet og meget kvalitetsbevidst i deres søgen efter de bedste og helt rigtige kandidater til vore ledige stillinger. Vi har været meget tilfredse med deres indsats som rekrutteringskonsulenter og sparringspartnere i forbindelse med udviklingen af vore organisationer i Danmark og Tyskland.

 • Randers Regnskov

  Randers Regnskov

  Henrik Herold, Direktør

  Randers Regnskov er en oplevelsesvirksomhed, der siden det første spadestik har været, og stadigt er, i en rivende udvikling.

  Vores brændstof er et professionelt, kreativt personale, der kan lide at have travlt og være på. Ud over en høj faglighed er det fantastisk vigtigt, at kemien er i orden, og at vi som personer passer sammen.

  KeySelector® har, meget professionelt, hjulpet os flere gange med at finde den helt rigtige kollega.

Poul Arne Jensen, Direktør

IMV, investerer kapital i de tidlige faser af en virksomheds udvikling. Faser, hvor der endnu er stor usikkerhed om forretningsidéens realiserbarhed. Som innovationsmiljø har IMV mulighed for at medfinansiere lovende forretningsidéer med anparts- eller aktiekapital i kombination med en risikovillig lånekapital Innovation MidtVest investerer bla. i Spin-off udviklingsprojekter fra mindre og mellemstore virksomheder samt nyetablering af udviklingsorienterede virksomheder med vækstpotentiale. Innovation MidtVest tilfører viden, kompetencer og kapital i opstartsfasen og sikrer tilførsel af yderligere kapital efterhånden, som projektet modnes og bevæger sig hen imod en egentlig driftsfase. IMV er etableret i 1998 og har efterhånden investeret i over 100 virksomheder.

Det er afgørende for succes at de helt rigtige, både faglige og menneskelige kompetencer er til stede i IMV og vore portefølje virksomheder.

I væsentlige rekrutteringer bruger vi derfor konsulenterne fra Keyselector, der i en kombination af organisations- og forretningsforståelse sikrer tiltrækningen af vore fremtidige kompetencer og dermed grundlaget for vore investeringer. Jeg kan varmt anbefale Keyselector og du er velkommen til at ringe til mig for yderligere information.

Ribe Jernindustri

 • Sirona Dental A/S

  Sirona Dental A/S

  Claus Bisgaard, Sirona Dental A/S

  I Sirona Dental er vi meget opmærksomme på altid at have det rigtige hold. Sammenspillet i vores organisation og optimal udnyttelse af vore kompetencer er væsentligt for vores succes.

  Det er derfor afgørende at vi altid er i stand til at rekruttere de rigtige kompetencer og mennesker til vores virksomhed. Vi har et succesfuldt samarbejde med konsulenterne fra Keyselector, som har formået at få skabt det nødvendige indblik i vores forretning og organisation, og fået dette omsat til en værdifuld rekrutteringsprocess. Vi er helt trygge ved at bruge Keyselector og kan varmt anbefale dem. De er meget seriøse og deres tilgang og forståelse af en rekrutteringsproces er af meget høj kvalitet.

 • Haarslev A/S

  Haarslev A/S

  Henning Haugaard, Haarslev Industries A/S

  Da vi skulle vælge rekrutteringsfirma I forbindelse med rekrutteringen til et par nøglestillinger hos os, var det afgørende at konsulenthuset kunne stille det helt rigtige hold til den konkrete opgave – et hold, der kunne sætte sig ind i vore komplekse processer og fungere som sparringspartner i definitionen af kravprofilen til stillingen.

  Vi har med Keyselector fundet en dygtig og troværdig samarbejdspartner, der har forstået vor situation og som har leveret overbevisende resultater. De siger hvad de mener og holder hvad de lover.
  Ud over præsentation af gode kandidater har den efterfølgende opfølgning på kandidaterne fungeret meget fint.
  Vi har ingen problemer med at anbefale Keyselector som en dygtig og professionel rekrutteringsvirksomhed hvis force bl.a. ligger i at den består af erfarne virksomhedsledere, der selv ”har haft støvlerne på”

 • Tytex A/S

  Tytex A/S

  Anne-Mette Scherfig, VP/Business Development ved Tytex A/S

  Jeg har selv haft fornøjelsen som kandidat til en stilling at gennemgå den meget professionelle proces hos Keyselector.

  Det var derfor helt naturligt for mig, at rette henvendelse til Keyselector, da jeg i min nuværende funktion skulle rekruttere ledende nøglemedarbejdere.

  Opgaverne blev løst hurtigt og effektivt og vi kan konstatere at de kandidater, vi har ansat, fungerer perfekt i forhold til organisationen og de faglige udfordringer de pågældende konfronteres med.
  Jeg er i rekrutteringsforløbet blevet holdt løbende orienteret om status i processen og kan således kun give Keyselector min bedste anbefaling.

 • Uggerhøj A/S

  Uggerhøj A/S

  Sten Uggerhøj, adm. Direktør Uggerhøj A/S

  “Uggerhøj leverer biler til alle og vi går altid den ekstra mil for kunden som er nødvendig. Vi er meget afhængige af at have de helt rigtige folk på de rigtige steder i organisationen. Vi møder kunderne hver dag og det er afgørende for vores succes at vi lever op til deres behov og indfrier deres forventninger om troværdighed og seriøsitet i vores samhandel og kontakt.

  Vi har rigtig god erfaring med at bruge konsulenterne fra Keyselector i vore rekrutteringer. Det sikrer vore forventninger til kvalitet og hastighed i en rekruttering og sikrer at vi får de rigtige mennesker og kompetencer ind i de rigtige stillinger.”

 • Aage Vestergaard Larsen ApS

  Aage Vestergaard Larsen ApS

  Franz Cuculiza, adm. Dir i Aage Vestergaard Larsen ApS

  “AVL er en virksomhed i forandring og væsentlig udvikling. Vores marked ændrer sig hastigt og vores succes afhænger af vores evne til at tilpasse os nye og udfordrende markedsvilkår. Vi har derfor stor fokus på at udvikle vore kompetencer og ikke mindst at kunne tiltrække de helt rigtige mennesker til vores organisation.

  I denne forbindelse samarbejder vi med konsulenterne fra Keyselector. De har evnet at forstå vores forretning og har sat sig grundigt ind i vores kultur og organisatoriske forhold. Dette har skabt et solidt grundlag for et godt samarbejde og succesfulde rekrutteringer. De er grundige og fagligt dygtige og jeg er helt tryg ved deres rekrutteringsproces. Jeg kan kun give dem vores bedste anbefaling.”

 • Borg Automotive A/S

  Borg Automotive A/S

  Kenneth Rønne Jensen, Supply Chain Director Borg Automotive A/S

  ”Borg Automotive er en førende virksomhed indenfor renovering af reservedele i Europa. Vi renoverer og sælger mere end 1.000.000 autodele om året fordelt på mere end 10.000 varenumre. Leveringsservice er det vigtigste parameter for vores kunder, og vi ønsker hele tiden at kunne forbedre og optimere denne. Vi søgte derfor i efteråret 2012 en person, som skulle kunne overskue og analysere store mængder af data og dermed være med til at forbedre vores leveringsservice yderligere. Vi valgte fra starten selv at stå for rekrutteringen, men fandt ud af, at vi ikke var i stand til at finde personen med de rette kompetencer. Vi besluttede derfor at sætte KeySelector på opgaven.

  Hele processen har fra deres side været yderst professionel. Deres konsulenter har fra starten brugt lang tid på at sætte sig ind i virksomheden og ikke mindst, hvad opgaven konkret gik ud på. Dernæst er vi gennem hele forløbet blevet løbende orienteret om status på potentielle kandidater. Til sidst blev vi introduceret til 3 yderst kompetente kandidater til stillingen, og vi har ansat den rigtige person til opgaven. Udover at ramme en kandidat med de rette kompetencer har KeySelector også fokuseret meget på, at tingene blev afsluttet ordentligt med andre kandidater, helt i tråd med vores ønsker. Det eneste vi fortryder er, at vi ikke fra starten valgte at få KeySelctor til at finde vores medarbejder, så vi på et tidligere tidspunkt kunne finde den rette person.”

 • Bodilsen Totalbyg

  Bodilsen Totalbyg

  Morten Stampe, Direktør

  E. Bodilsen Totalbyg A/S er et entreprenørfirma i vækst, der er med helt fremme med hensyn til udvikling og nytænkning inden for byggebranchen. Vi løser bygge- og anlægsopgaver over hele landet, men er lokalt forankret i Glyngøre med afdelingskontorer i Thisted, Hanstholm samt Silkeborg.

  Vi arbejder i en meget kompetitiv branche og det er afgørende, at vi altid har de rette folk i vores organisation.

  Til besættelse af de lidt tungere stillinger i vores virksomhed, samarbejder vi med KeySelector®, om at finde de helt rette mennesker. De gør det meget grundigt og professionelt. Vi er velinformerede i hele forløbet og er altid helt trygge ved det endelige resultat.

 • Phoenix Design Aid

  Phoenix Design Aid

  Dennis Nielsen, Direktør

  Phoenix Design Aid er en kompetencetung virksomhed med ekspertise i grafiske total løsninger til en yderst krævende kundegruppe blandt FN-, EU- og NGO-organisationer globalt.

  Det er derfor afgørende for os, at vi altid har den rette medarbejder på den rette plads. Vi havde uden held selv forsøgt, at få en konkret stilling besat igennem det meste af et år, og valgte til sidst at bruge ekstern assistance fra KeySelector®.

  Opgaven blev løst hurtigt og effektivt med fin information i hele forløbet. Præcist som de havde lovet. Faktisk ansatte vi 2 af de præsenterede kandidater. Rådgivningen, og det ansvar KeySelector® påtog sig i perioden, var i tråd med vores ledelsesform i forhold til værdibaseret ledelse.

 • Innovation MidtVest

  Innovation MidtVest

  Poul Arne Jensen, Direktør

  IMV, investerer kapital i de tidlige faser af en virksomheds udvikling. Faser, hvor der endnu er stor usikkerhed om forretningsidéens realiserbarhed. Som innovationsmiljø har IMV mulighed for at medfinansiere lovende forretningsidéer med anparts- eller aktiekapital i kombination med en risikovillig lånekapital Innovation MidtVest investerer bla. i Spin-off udviklingsprojekter fra mindre og mellemstore virksomheder samt nyetablering af udviklingsorienterede virksomheder med vækstpotentiale. Innovation MidtVest tilfører viden, kompetencer og kapital i opstartsfasen og sikrer tilførsel af yderligere kapital efterhånden, som projektet modnes og bevæger sig hen imod en egentlig driftsfase. IMV er etableret i 1998 og har efterhånden investeret i over 100 virksomheder.

  Det er afgørende for succes at de helt rigtige, både faglige og menneskelige kompetencer er til stede i IMV og vore portefølje virksomheder.

  I væsentlige rekrutteringer bruger vi derfor konsulenterne fra Keyselector, der i en kombination af organisations- og forretningsforståelse sikrer tiltrækningen af vore fremtidige kompetencer og dermed grundlaget for vore investeringer. Jeg kan varmt anbefale Keyselector og du er velkommen til at ringe til mig for yderligere information.

 • Ribe Jernindustri

  Ribe Jernindustri

  Michael Boel Olesen, Adm. Direktør

  Det er afgørende for Ribe Jernindustri A/S, at vi altid kan tilpasse os morgendagens forventninger til fleksibilitet, kvalitet og service – og ikke mindst at vore ansatte altid er på forkant af udviklingen så vi, af vore kunder, opleves som en dynamisk og moderne virksomhed. Vi arbejder derfor konstant med at tilpasse vor afsætningsstrategi og optimere vore produktionsprocesser og systemer til et meget foranderligt og udfordrende internationalt marked.

  For os er det helt afgørende, at vi hurtigt og kvalitativt kan sikre, at de rigtige kompetencer og personer altid er til stede.

  Konsulenterne fra Keyselector arbejder hurtigt, målrettet og meget kvalitetsbevidst i deres søgen efter de bedste og helt rigtige kandidater til vore ledige stillinger. Vi har været meget tilfredse med deres indsats som rekrutteringskonsulenter og sparringspartnere i forbindelse med udviklingen af vore organisationer i Danmark og Tyskland.

 • Randers Regnskov

  Randers Regnskov

  Henrik Herold, Direktør

  Randers Regnskov er en oplevelsesvirksomhed, der siden det første spadestik har været, og stadigt er, i en rivende udvikling.

  Vores brændstof er et professionelt, kreativt personale, der kan lide at have travlt og være på. Ud over en høj faglighed er det fantastisk vigtigt, at kemien er i orden, og at vi som personer passer sammen.

  KeySelector® har, meget professionelt, hjulpet os flere gange med at finde den helt rigtige kollega.

Michael Boel Olesen, Adm. Direktør

Det er afgørende for Ribe Jernindustri A/S, at vi altid kan tilpasse os morgendagens forventninger til fleksibilitet, kvalitet og service – og ikke mindst at vore ansatte altid er på forkant af udviklingen så vi, af vore kunder, opleves som en dynamisk og moderne virksomhed. Vi arbejder derfor konstant med at tilpasse vor afsætningsstrategi og optimere vore produktionsprocesser og systemer til et meget foranderligt og udfordrende internationalt marked.

For os er det helt afgørende, at vi hurtigt og kvalitativt kan sikre, at de rigtige kompetencer og personer altid er til stede.

Konsulenterne fra Keyselector arbejder hurtigt, målrettet og meget kvalitetsbevidst i deres søgen efter de bedste og helt rigtige kandidater til vore ledige stillinger. Vi har været meget tilfredse med deres indsats som rekrutteringskonsulenter og sparringspartnere i forbindelse med udviklingen af vore organisationer i Danmark og Tyskland.