Udviklingsorienteret business controller til Gastech-Energi A/S.- Stillingen er besat.

Har du lyst til at arbejde med international koncernrapportering, analyser, budgetter og forecasting, samt løse spændende forretningsudviklingsopgaver? – så se her!

Virksomheden tilbyder

Der er tale om en udfordrende, internationalt orienteret stilling hos den markedsledende virksomhed Gastech-Energi A/S i Risskov.
Gastech-Energi ejes i dag af den succesrige italienske Ariston koncern med datterselskaber i flere europæiske lande.
Læs mere om virksomheden på www.gastech.dk

For den rette kandidat vil der således være interessante karrieremuligheder i en udviklingsorienteret international koncern, der lægger vægt på faglig og personlig udvikling af medarbejderne.
Stillingen refererer til Gastechs økonomichef.

Stillingen

Du får en central og meget selvstændig rolle i den løbende rapportering til koncernen og du bliver styrende for eksekvering af budget- og forecast-processen i huset.

Du bliver ansvarlig for at udvikle, vedligeholde og kvalitetssikre rapporteringsopgaverne i et tæt samspil med andre interne funktioner.

Du skal desuden være virksomhedens projektleder ved gennemførelse af en række forretningsudviklingsprojekter herunder bl.a. have ansvar for optimering af en række af de interne processer.

Du skal regne med rejseaktivitet rundt i landet og til møder i udlandet på omkring 15 – 20 dage årligt. Du indgår i et international controller-team, der mødes regelmæssigt.

Opgaverne er bl.a.

 • Rapportering til koncernen – både faste månedlige rapporteringer og ad-hoc.
 • At forestå den samlede budgetproces og forecasts internt samt rapportering af denne til koncernen.
 • Udarbejdelse at div. faglige præsentationer for ledelse og bestyrelse.
 • Diverse ad hoc analyser og løsning af andre opgaver for ledelse og koncern.
 • Projektleder for væsentlige interne udviklingsprojekter f.eks. udvikling og implementering af forretningsprocesser i drifts-/salgsafdelingerne.
 • Ad hoc opgaver inden for fagområdet efter behov.

Kvalifikationer

Du har en akademisk uddannelse på masterniveau – relevante uddannelser kan være cand.merc., HD/R, cand.oecon. eller lign. En formel projektlederuddannelse vil være en fordel. Du kan demonstrere solide resultater med løsning af samme typer opgaver, som skitseret ovenfor. Vi forventer, at du har min. 4-6 års relevant erhvervserfaring efter endt studium – ideelt fra en lignende funktion – eller måske fra revisionsbranchen. Du har erfaring med international koncernrapportering.

Vi forventer, at du behersker Excel på superbrugerniveau – bla. power-pivot og er helt fortrolig med Office pakkens øvrige programmer samt gængse ERP-systemer. Kendskab til BI-systemer er en fordel.

Dansk skal beherskes på modersmålsniveau både skriftligt og mundtligt. Engelsk på forhandlingsniveau både mundtligt og skriftligt.

Du skal kunne genkende dig selv i denne beskrivelse:

 • Stærk analytisk tilgang til problemløsning, struktureret og med gode overbliks- og prioriteringsevner – uden at dette går ud over eksekveringshastigheden
 • Ser helheder, men evner at dykke ned i detaljen.
 • En selvstændigt arbejdende, og tænkende type, der alligevel fremstår initiativrig, samlende og tillidsvækkende i sin attitude
 • Stærk på selvstændig, skriftlig rapportering på top management niveau – både på dansk og engelsk.
 • Politisk tæft i relation til at kunne operere i en international/interkulturel organisation.
 • Skal evne at kommunikere afbalanceret på alle organisatoriske niveauer med troværdighed og naturlig autoritet og skal evne at præsentere komplekse problemstillinger kort, klart og præcist både i skrift og tale – på dansk og engelsk.
 • En betydelig resultatorientering og med fokus på hurtig eksekvering uden at kvaliteten lider herunder.
 • En robust og belastbar person.
 • Energi – udstråling af ”kampgejst”.

Ansøgning

Vi arbejder på at besætte stillingen hurtigst muligt – derfor er der ingen ansøgningsfrist. Ansøgning og CV skal være udarbejdet på engelsk!

Hvis du har behov for at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte partner Carsten Spanget på +45 20 99 71 33 eller partner Morten Wittrup Præstbrogaard på +45 20 80 98 20.

Du kan søge stillingen via knappen ”Søg stilling” her på siden, hvor du kan uploade din ansøgning og dit CV.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Søg stilling